Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2016

Movias 14. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Bus fra Strøby Turist ved Ølby st.
Strøby Turist forlader de aktive Movia-entreprenørers rækker til august. Her ses en af Strøby Turists minibusser på linje 242 ved Ølby st. i maj 2015. Foto: Thomas de Laine.

En del kørsel skifter hænder i Movias 14. udbud, også kaldet A14, der blev afgjort onsdag 9. marts. Resultatet er, at Arriva og Umove vinder kørsel fra hinanden, og at Strøby Turist udgår som Movia-entreprenør.

Arriva vinder linje 600S og natbuslinje 91N fra Umove i Slangerup. Så vidt Myldretid er bekendt, har Arriva planlagt at dele linjen, der kræver 21 busser, mellem Hillerød og Roskilde garager. Hillerød garage "tømmes" som følge af andre dele af udbudsresultatet, mens en del af linje 600S i Roskilde dog må give anledning til pladsproblemer her. Arriva skal busovertage den nuværende vognpark på linjen, men det er ikke planen, at disse busser skal køre videre. I stedet indsætter Arriva nye busser, som vil køre udelukkende på syntetisk biobrændstof lavet af slagteriaffald, også kaldet BtL og HVO, hvilket så at sige gør linjen CO2-fri.

Umove vinder omvendt både linje 305 og 390R fra Arriva i Hillerød og linje 307, 337, 370 og 374 fra Nobina i Hillerød (linje 338 er desuden planlagt nedlagt). På linje 390R vil der ligeledes blive kørt 100 pct. på syntetisk biobrændstof. De øvrige linjer, som Umove har vundet, såvel som de resterende linjer i udbuddet vundet af andre selskaber, vil også delvist køre på samme brændstof og dermed få en lavere CO2-udledning.

Med afgivelsen af linje 600S har Umove ikke længere noget af den tidligere Fjord-bus-kørsel tilbage - den kørsel, som Umove egentlig begyndte med for bare 2½ år siden. Rent geografisk betragtet kan både Umoves garage i Slangerup og garagen i Kvistgård være relevante steder at placere den vundne kørsel, der omfatter 12 busser plus reserve. Umove har desuden 4 busser på den nye linje 65E, der oprettes 29. marts, og som oprindeligt også var med i udbuddet. Linje 65E vil, i hvert fald i første omgang, have garage i Slangerup, hvortil den første grønhjørnede bus allerede er ankommet.

Alle de ovennævnte linjer har kontraktbegyndelse 11. december 2016.

Syd for København rører Lokalbus på sig. Selskabet vandt fra december 2011 en større mængde kørsel i Køge Bugt-området, men har ikke erobret mere kørsel siden, når der ses bort fra ekstrakørsel for Movia og underentreprenørkørsel på de omfattende togbuskørselsopgaver for DSB og Metroselskabet. I 14. udbud har Lokalbus imidlertid vundet de små linjer 241, 242, 243 og 244 samt en ny puljestøttet linje 247, alle i Køge Kommune, fra Strøby Turist. Derudover er Lokalbus vinderen af linjerne 253, 254, 271, 272, 273 og 274, som er "ny" kørsel, der erstatter tidligere lukkede skolebusruter, som i øvrigt køres af næsten-navnebroderen Lokaltrafikken. I alt får Lokalbus kørsel med yderligere 13 busser, og al denne kørsel skal overtages efter skolesommerferien i august måned.

Strøby Turist har kørt for Movia siden Østtrafiks konkurs i maj 2010, og den nuværende kontrakt på ruterne er fra udbud U3, som trådte i kraft i august 2011. Derudover har selskabet udført ekstrakørsel i Køge-området. Med resultatet af udbud A14 udgår selskabet som Movia-entreprenør.

Sidst, men ikke mindst, har Anchersen med virkning fra 11. december genvundet sin kørsel med i alt 13 busser på linjerne 35, 71, 72, 74, 77, 78, 137 og 139 samt servicebuslinjerne 847 og 848.

I forhold til det oprindelige udbudsmateriale, der tidligere har været omtalt på Myldretid, er det værd at bemærke, at både den nye linje 65E (enhed 2) og den forsøgsmæssige nye togbuslinje 735 (enhed 12) er udgået af udbuddet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Movia 09.03.16