Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Movias 11. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

De Blaa Omnibusser 8827 ved Holte st.
De Blaa Omnibusser anno 1997: Vogn 8827, Volvo B10BLE/Aabenraa anskaffet i forbindelse med HTs 4. udbud i 1994, som den nu nedlagte linje 192 ved Holte station. Foto: Thomas de Laine, 22. december 1997.

Opdateret 25. februar kl. 22:15 med nye, brugte, overtagne og udrangerede busser samt forventninger til garageændringer. Udover eventuelle fejlrettelser vil videre opdateringer ske som selvstændige, opfølgende nyheder. Red.

Movia har i dag afgjort udbud A11. Udbuddet omfattede blandt andet de store S-buslinjer 300S og 400S samt den historiske kerne i både De Blaa Omnibusser, De Hvide Busser og Fjord-bus' forretninger. Samtidig var det interessant, at både De Hvide Busser og Fjord-bus i 2013 blev overtaget af det nye busselskab uMove A/S, der altså fik sin ilddåb med dette udbud.

Resultatet blev, at Nobina er den store vinder med knap 50 busser mere end i dag, mens uMove nok må betegnes som udbuddets store taber. De Blaa Omnibusser beholder til gengæld deres gamle ruter.

Nobina vandt således linje 310R, 311, 312, 313, 314, 319, 320R, 324, 326, 327 og 393 fra Fjord-bus (uMove) og linje 391 fra Schmidts Turisttrafik. Derudover vandt Nobina linje 353, 377, 381, 382E, 383 og 384 fra De Hvide Busser (også uMove) samt linje 142/145 fra City-Trafik og servicebuslinje 834 fra Arriva. Endelig genvandt Nobina kørslen på linje 300S, 330E, 400/400S og natbuslinjerne 92N, 93N og 96N. Tilsammen svarer Nobinas gevinst til udbudsenhederne 1, 2, 3, 4, 9, 11 og 12.

City-Trafik genvandt linje 12, 21 og 97N, men tabte altså linje 142 og 145 til Nobina. Til gengæld vandt selskabet linje 151, 152, 851 og 852 fra Fjord-bus (uMove), så samlet set er City-Trafiks kørselsmængde nogenlunde uændret. City-Trafiks gevinst udgør udbudsenhederne 6, 8 og 10.

Endelig genvandt De Blaa Omnibusser kørslen på linje 184, 190, 193, 195, 196, 197, 198 og 199, altså udbudsenhederne 5 og 7.

uMove-selskaberne Fjord-bus og De Hvide Busser er altså de største afgivere af kørsel. Til sammen har de dog stadig linjerne 340, 345, 347, 371, 372, 373, 388, 600S, 801A, 802 og 803 samt telebuslinjerne 820 og 827 og natbuslinjerne 90N og 91N.

Arriva glimrede ved deres fravær i udbud A11, men havde også kun servicebuslinje 834, der altså gik til Nobina, med i udbuddet.

Kontraktskiftet finder sted ved køreplansskiftet 14. december 2014.

Nye, brugte og overtagne busser
I alt 94 nye busser, hvortil kommer reserve, indsættes fra kontraktbegyndelse. Hertil kommer endnu 14 nye busser i 2018, hvor et antal brugte busser skal skiftes ud.

Nobina indsætter:

Alle de 14 brugte 12 m-busser udskiftes efter 4 år med nye 12 m-dieselbusser.

Nobina blev samtidig det eneste selskab, der kommer til at overtage busser sammen med kørslen. Der bliver tale om i alt 20 vogne, alle af samme type:

De 14 ovenfor nævnte brugte 12 m-busser på Nobinas linjer må formodes at blive udvalgt blandt disse busser.

De Blaa Omnibusser indsætter 13 nye 12 m-busser på linje 184, 190, 193 og 195 samt 7 nye 8 m-busser på linje 196, 197, 198 og 199.

City-Trafik indsætter 17 nye 12 m-busser på linje 12, 21 og 97N samt 4 nye 8 m-busser på linje 151, 152, 851 og 852.

Nye busstørrelser
En række linjer får i forbindelse med udbuddet ny busstørrelse. Som Myldretid tidligere har omtalt, medfører udbud A11 en overgang til minibusser på en række linjer. I alt indsætter Nobina 6, De Blaa Omnibusser 7 og City-Trafik 4 små busser på ca. 8 m, altså f.eks. Mercedes-Benz Sprinter eller lignende. En meget normal "bus" nogle steder i landet.

Minibusserne skal fortrinsvis indsættes på linjerne 151, 152, 196, 197, 198, 199, 312, 313, 314, 326, 327, 851 og 852, men vil også på trafiksvage tidspunkter optræde på andre ruter. På linje 834 indsætter Nobina en ny 10 m-bus. Dettee løb inkluderer i dag en smule kørsel på linje 852 morgen og eftermiddag og bliver dermed fremover pudsigt nok den største bus her.

En anden ny busstørrelse er 13,1 m-busser. Nobina indsætter 22 sådanne busser. Fordelen ved at nøjes med 13,1 meter mod de mere typiske 13,7 meter er formentlig, at man dermed kan undvære tredjeakslen. Samtidig må der dog forventes en vis reduktion i kapaciteten.

Endelig får linje 184 udskiftet sine 13,7 m-busser fra 2006 med nye 12 m-busser, og linjen nednormeres dermed (endnu engang) til 12 m-busser.

Udrangeringer
En lang række busser må selvsagt forlade driften. Hos Fjord-bus gælder det stort set hele den del af vognparken, der ikke anvendes på linje 600S. Mange af disse busser er leveret i 2000 og 2002, og enkelte er helt tilbage fra 1996. Også hos De Hvide Busser må der forventes enkelte udrangeringer udover de 13 busser, der overtages af Nobina.

De Blaa Omnibusser kan forventes at udrangere alle deres VDL Jonckheere Transit-busser, både 12 m- og 13,7 m-busserne.

City-Trafik kan ligeledes at forventes at udrangere et antal VDL Jonckheere Transit-busser, ligesom 4 busser af typen overtages af Nobina.

Nobina står desuden med cirka 20 overtallige 13,7 m-busser fra 2008, der afløses af nye 13,1 m-busser.

Busanlæg
Med Nobinas store gevinst bliver der formentlig behov for et eller to nye garageanlæg. Som vinder af Frederiksværk-linjerne har Nobina mulighed for at leje det eksisterende garageanlæg ved Frederiksværk station af Movia. Men der vil være behov for yderligere garageplads i Nordsjælland. Hvis pladsen tillader det, får linje 142, 145 og 834 nok garage i Glostrup sammen med bl.a. linje 165, 167 og 168.

Hos uMove, hvor Fjord-bus og De Hvide Busser i skrivende stund fortsat ikke er sammenlagt, bortfalder Frederiksværk garage naturligvis. Det kan umiddelbart virke uøkonomisk at opretholde både Slangerup- og Kvistgård-anlægget, men omvendt vil der være temmelig meget tomkørsel, hvis det hele f.eks. samles i Slangerup. Desuden skal man huske, at Holger Danske Bustrafik også er en del af uMove-familien og i dag bor i Slangerup.

For De Blaa Omnibusser og City-Trafiks vedkommende er der ingen grund til at forvente væsentlige garageændringer.