Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2013

Movias 11. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nobina-bus på linje 300S
Nobinas Volvo B12BLE-busser på linje 300S og 400S går en usikker fremtid i møde. En linje 300S på Gladsaxe Ringvej 25. april 2011. Her vil der om føje år køre en letbane i stedet. Foto: Thomas de Laine.

Busantallet i udbudsenhed 11 og det samlede antal udbudte busser er blevet rettet. Antallet af køreplantimer var ikke fejlbehæftet og er derfor uændret. Red.

Movia igangsætter nu sit udbud A11. Udbuddet omfatter ca. 140 busser og ca. 550.000 årlige køreplantimer, alle i Hovedstadsområdet. Udbudsmaterialet er endnu ikke udsendt.

Der er tale om genudbud af de tilbageværende kontrakter fra 18. udbud, hvor kørslen blev påbegyndt i oktober 2006, samt de kontrakter i udbud A2, der havde kontraktbegyndelse to år senere, og som ikke er blevet forlænget.

De berørte entreprenører er Fjord-bus, City-Trafik, Nobina, De Hvide Busser, De Blaa Omnibusser og - i meget begrænset omfang - Arriva og Schmidts Turisttrafik. For De Hvide og De Blaas vedkommende omfatter udbuddet den historiske kerne i de respektive forretninger.

En del busser, der i dag anvendes på linjerne, vil være omfattet af busovertagelse. Det er primært VDL Jonckheere Transit-busser af årgang 2006. Nobinas 13,7 m-busser på linje 300S, 330E og 400S er derimod ikke omfattet af busovertagelse.

Andre kontrakter i udbud A2 er til gengæld blevet forlænget. Det drejer sig om Fjord-bus' kontrakt på linje 91N/600S, Arrivas kontrakt på linjerne 305E og 390R samt Nobinas kontrakt i Nordsjælland på linje 307, 337, 370 og 374.

Kontrakterne i 11. udbud vil, i de fleste tilfælde, være 6-årige med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år, hvis den aftalte kvalitet er leveret i de foregående år. En væsentlig undtagelse herfra er linje 300S og 330E på Ring 3, hvor kun Movia ensidigt kan forlænge kontrakten. Det drejer sig efter alt at dømme om ikke at binde sig for længe, da den kommende letbane på Ring 3 jo forventes at åbne omkring 2020 og ifølge planerne erstatter netop disse to linjer, der altså nedlægges.

Den udbudte kørsel er inddelt i udbudsenheder som følger:

 1. Linje 310R og 320R med 9 busser og ca. 40.400 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus.
 2. Linje 353, 377, 381, 382E, 383 (bybus i Hørsholm, der på ny udskilles fra linje 388) og 384 med 16 busser og ca. 57.200 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Hvide Busser, hvorfra der skal overtages busser sammen med kørslen.
 3. Linje 324, 326, 327 og 391 med 7 busser og ca. 21.200 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus; linje 391 dog af Schmidts Turisttrafik.
 4. Linje 311, 312, 313, 314, 319 og 393 med 9 busser og ca. 25.200 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus, hvorfra der skal overtages busser sammen med kørslen.
 5. Linje 190, 193, 195, 196, 197, 198 og 199 med 15 busser og ca. 75.800 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser, hvorfra der skal overtages busser sammen med kørslen.
 6. Linje 21 med 9 busser og ca. 21.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik, hvorfra der skal overtages busser sammen med kørslen.
 7. Linje 184 med 5 busser og ca. 26.400 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser, hvorfra der skal overtages busser sammen med kørslen.
 8. Linje 12 og 97N med 8 busser og ca. 43.200 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik, hvorfra der kan blive tale om, at busser skal overtages sammen med kørslen.
 9. Linje 142, 145 og 834 med 5 busser og ca. 19.600 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik; linje 834 dog af Arriva. Fra City-Trafik kan der blive tale om, at busser skal overtages sammen med kørslen.
 10. Linje 151, 152, 851 og 852 med 4 busser og ca. 17.500 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus.
 11. Linje 92N, 300S og 330E med 35 busser og ca. 100.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Nobina. Se ovenfor vedr. kontraktlængden.
 12. Linje 93N, 96N, 400S og 400 med 20 busser og ca. 75.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Nobina.
 13. Linje 116 (kun visse ture) og 850 med 2 busser og ca. 6.600 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva. Movia forbeholder sig retten til at annullere denne udbudsenhed.

Kørslen på de nye kontrakter skal påbegyndes i december 2014.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse 26.08.13 samt rettelse hertil offentliggjort 30.08.13