Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Østtrafik konkurs

Af Thomas de Laine

Østtrafik-servicebus i Køge
En af de servicebusser Østtrafik indsatte på den nu konkursramte kontrakt. Marksvinget i Køge 15. oktober 2007. Foto: Thomas de Laine.

Fredag 7. maj om formiddagen blev Movia orienteret om, at der var indgivet konkursbegæring mod Østtrafik. Kørslen på Østtrafiks linjer indstilledes samme dag, og chaufførerne gik hjem.

Østtrafik kørte på telebuslinjerne 525, 822, 823, 825 og 826 i Køge Kommune, servicebuslinje 856 i Køge og kørslen på linje 116 mellem Høje Taastrup, Hedehusene og Reerslev efter kl. 17.59 (i dagtimerne kører Arriva linjen). Movias Flextrafik-ordning sørgede dog for at køre skoleeleverne hjem fredag. De berørte skoler var Ejby Skole, Borup Skole, Skovboskolen, Gørslev Skole, Højelse Skole, Lellinge Skole, Herfølge Skole og Alkestrup Skole. Movias konktraktchef Søren Englund udtalte i denne forbindelse: "Flextrafiks chauffører er ikke vant til skoleruterne, så måske kommer børnene til at vente lidt længere end normalt. Vores absolutte fokus lige nu er skolebusserne, og så ser vi på de andre buslinjer senere."

Siden fredag har kørslen således været indstillet. Dog kører Movia Flextrafik fra og med mandag 10. maj i stærkt begrænset omfang på linjerne 525, 822, 823, 825 og 826 tilpasset skolerne på en særlig nødkøreplan, der er gjort tilgængelig på Movias hjemmeside.

Der skal nu findes andre entreprenører til kørslen. Formentlig vil der - i lighed med tidligere konkurser - snart blive gennemført et hurtigt udbud af kørslen, så der kan indgås en kortvarig kontrakt om kørslens udførelse frem til det tidspunkt, hvor resultatet af et mere langsigtet udbud kan iværksættes.

De sidste år med Østtrafik
Privatbanen Østbanen mellem Køge og Stevns har udført rutebilkørsel i området omkring banen meget langt tilbage i tiden. Fra 1. juli 1995 blev rutebilkørslen udskilt som et selvstændigt aktieselskab med navnet Østtrafik, 100 procent ejet af Østbanen A/S. Året efter genvandt og udvidede selskabet kørslen for Storstrøms Trafikselskab, og fra 1998 vandt man også kørsel for HT, nemlig den tele- og servicebuskørsel i Køge, som man altså i 2010 gik konkurs med. Både STS- og HT-kørslen blev genvundet i flere omgange, men i Østtrafiks sidste år var økonomien dårlig, hvilket også kunne ses på bussernes vedligeholdelsesstandard.

Selskabet var i forbindelse med omorganiseringerne af lokalbanerne og trafikselskaberne blevet et datterselskab af Hovedstadens Lokalbaner A/S med delvist samme ejere som Trafikselskabet Movia, og i marts 2009 blev Østtrafik solgt til DitoBus. Det skete kun et års tid før udløbet af hovedparten af Østtrafiks kontrakter, som DitoBus i det væsentlige genvandt og siden 28. marts 2010 viderefører under DitoBus-navnet.

Tilbage i Østtrafik var fra slutningen af marts alene kørslen i Movias område Hovedstaden, nemlig telebuslinjerne 525, 822, 823, 825, 826 og servicebuslinje 856 i Køge Kommune samt aftenkørslen på linje 116 i Høje-Taastrup Kommune. Denne kørsel udførtes på en kontrakt fra 2007, som altså var underskudsgivende. Til kørslen rådede Østtrafik over tre Mercedes-minibusser fra 2007 og 2008, fire VDL-letvægtsbusser fra 2007 og en af landets ganske få Scania OmniCity-lavgulvsbusser, nemlig en bus årgang 1998, der tidligere har kørt på Færøerne. Busserne var som de eneste efter 28. marts 2010 stationeret i Hårlev i tilknytning til Østbanens værksted, hvor der dog også opholdt sig et mindre antal udrangerede, hensatte busser.

"Vi kom til at købe et selskab, der desværre var i meget dårligere stand end forudsat fra den tidligere ledelse. Intentionen var at videreføre Østtrafik, men vi måtte i løbet af 2009 erkende, at de lagte budgetter slet ikke holdt," har DitoBus-gruppens direktør Ib Gregers Boers udtalt til Nordvestnyt. Det meste af kørslen kom som nævnt hurtigt i udbud og blev i den forbindelse genvundet af DitoBus, så kun den nu indstillede kørsel forblev i Østtrafik. Nordvestnyt skriver, at det viste sig umuligt at få økonomi i denne kontrakt, som løb til 2013, hvorfor Østtrafiks "to måneder gamle ledelse" altså i fredags valgte at give op.

Et internt nyhedsbrev i DitoBus skal have udlagt situationen sådan, at problemerne skyldtes den tidligere ledelse i Østtrafik, som havde afgivet et for lavt tilbud til Movia. Ditobus har så ved kontraktfornyelsen på det meste af kørslen i marts isoleret den underskudsgivende kørsel i Østtrafik. Dette tyder på, at konkursen har været forventet, og forklarer det ved første øjekast lidt ulogiske, at man bibeholdt en ganske lille del af Østtrafik.

DitoBus og Østtrafik havde altså samme ejer, men kun Østtrafik er konkurs. DitoBus er ikke umiddelbart berørt - måske bortset fra, at tilliden til foretagenet, der jo ellers har et godt ry, nok er forringet nu.

Tidligere buskonkurser
Gennem årene er det flere gange sket, at et busselskab har indstillet driften på grund af konkurs eller betalingsstandsning. I Movias område er det sket i 2001 med Larsen Turistbusser, der primært udførte servicebus- og handicapkørsel, i 2003 med ES Bus, der kørte tele- og servicebusser, i 2008 med Busserne, der kørte bybusserne i Ringsted og en del telebusruter, og samme år med Gislinge Turistfart, der kørte lokalruter på Vestsjælland. I alle tilfælde blev kørslen indstillet og nye entreprenører i al hast fundet til kørsel på midlertidige aftaler.

På landsplan har vi indtil videre undgået konkurser, der har fået større dele af bustrafikken til at stå stille, selvom det er sket nogle gange, at store busselskaber er kommet i alvorlige økonomiske problemer. Både LF-bus og Combus var som bekendt tæt på konkurs, men her blev driften videreført af nye selskaber uden driftsstop. Heller ikke da Iversen Busser sidste år måtte indstille kørslen i Jylland førte dette til driftsstop. Dog måtte man på Bornholm i flere uger køre efter nødkøreplaner, indtil det kommunale trafikselskab som noget ret usædvanligt selv overtog kørslen. Noget sådant kommer næppe til at ske med telebusserne i Køge-området...

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 07.05.10; Nordvestnyt.dk 11.05.10