Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Tre Movia-udbud på vej

Af Thomas de Laine

Servicebus i Helsingør
Helsingør Turisttrafiks kørsel på servicebusserne i Helsingør skal med i udbud S4. Her ses en bus på servicebuslinje 842. Foto: Thomas de Laine, 4. juli 2006.

Af en udbudsstatus til Movias bestyrelsesmøde 15. april 2010 fremgår det, at der er tre udbud af almindelig rutekørsel på vej: Et udbud af kørsel på Vestsjælland, et udbud i Hovedstadsområdet og et udbud af servicebuskørsel.

Vestsjælland
Udbuddet på Vestsjælland betegnes i dokumentet som A7, selvom det vil finde sted senere end udbud A8. Der er både tale om genudbud af kontrakter, der udløber i 2011, og andre kontrakter, som udløber i 2012. Man har fundet det hensigtsmæssigt at samle disse kontrakter i ét udbud, hvorfor kontrakterne med udløb i 2011 er forlænget til 2012.

Udbuddet vil omfatte ca. 50 busser og ca. 70.000 årlige køreplantimer. Udbudsmaterialet ventes udsendt i juni 2011 med tilbudsfrist i september. I februar 2012 kan afgørelsen ventes, og kørslen efter de nye kontrakter vil skulle begynde i december 2012.

Hovedstadsområdet
A8 er navnet på et udbud i Hovedstadsområdet, hvor kontrakterne skal træde i kraft allerede i december 2011 - altså et år før kontrakterne i A7. I alt er der kontrakter med ca. 380 busser og 1,5 mio. årlige køreplantimer i København og omegn samt Hillerød- og Køge-området, der udløber i 2011. Det er kontrakterne fra 12. udbud i 2003 og 16.-17. udbud i 2005, altså bl.a. en stor del af City-Trafiks og Arrivas kørsel.

Kontrakterne fra 12. udbud kan ikke forlænges mere, men i de nyere kontrakter er det en mulighed. Hvor entreprenøren har præsteret den aftalte kvalitet i kontraktens første år, kan denne kræve en kontraktforlængelse på ca. 2 år til 2013, men Movia kan også selv tilbyde en forlængelse, selvom førnævnte betingelse ikke er opfyldt. Forlængelse af nogle af kontrakterne i 16. og 17. udbud er under overvejelse internt i Movia, oplyses det.

I september 2010 forventes udbudsmaterialet udsendt med tilbudsfrist i midten af november. Fra slutningen af november til midten af marts 2011 gennemføres forhandlingerne med de busselskaber, der har afgivet tilbud, og herefter vælges vinderne. De nye kontrakter vil træde i kraft 11. december 2011.

Servicebusser
Movias fjerde servicebusudbud, udbud S4, er heller ikke afklaret med hensyn til omfang. Der vil være tale om et genudbud af servicebuskørslen i Helsingør-Espergærde, som i dag tæller 3 busser med Helsingør Turisttrafik som entreprenør. Det er dog ikke sikkert, at der fortsat skal være 3 servicebuslinjer i området. Udbuddet kan desuden komme til at omfatte en telebuslinje i Hillerød-området og en servicebus i Ballerup.

Udbuddet vil, ligesom udbud A7 og A8, blive gennemført som udbud efter forhandling. 28. maj 2010 udsendes udbudsmaterialet, og tilbudsfristen er 22. juni. I begyndelsen af juli forventes udbuddet afgjort, og kontraktbegyndelse skal være 1. januar 2011.

Kilde: Udbudsstatus ved Movias bestyrelsesmøde 15.04.10