Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Movias 4. servicebusudbud afgjort

Af Thomas de Laine

Movia udsendte i maj måned udbudsmaterialet til udbud S4, der omfattede tele- og servicebuskørsel i Hillerød- og Helsingør-området. Der er tale om kørsel med 5 busser og ca. 11.300 årlige køreplan- og telebustimer, fordelt på to udbudsenheder:

  1. Telebuslinje 827 i Hillerød-området med 4.373 årlige køreplantimer og 2 busser; 1 på ca. 7 m og 1 større bus, der kan være 12 m. Linjen køres i dag af Fjord-bus i Slangerup.
  2. Servicebuslinje 840, 841 og 842 i Helsingør-området med 6.918 årlige køreplantimer og 3 busser på ca. 10 m. Der indgår optioner for Movia på 1 ekstra bus og 3-7.000 yderligere køreplantimer pr. år. Linjerne køres i dag af Helsingør Turisttrafik.

Begge udbudsenheder blev genvundet af de nuværende entreprenører.

De nye kontrakter træder i kraft 12. december 2010. Kontrakten er 4-årig for telebuskørslens vedkommende og 6-årig for servicebuslinjerne. Movia har dog ret til at forlænge telebuskørslens kontrakt i op til 2 år, mens entreprenøren på servicebuskontrakten opnår ret til en 2-årig forlængelse, hvis der er leveret den aftalte kvalitet i kontraktens første 4 år, ligesom servicebuskontrakten kan forlænges med ca. 2 år ved enighed mellem parterne. I alle tilfælde kan servicebuskontrakten dog maksimalt være 8-årig.

Udbuddet er gennemført som udbud efter forhandling. Tidligere var det nødvendigt for busselskaberne at blive prækvalificeret til det enkelte udbud, men Movia har nu en kvalifikationsordning, hvor man så at sige kan have en stående prækvalifikation, og dermed få adgang alle udbud i en periode. Tilbudsfristen var 22. juni, og siden har der været forhandlet om tilbuddene. I begyndelsen af august blev kontrakterne tildelt.

Valget af vindende busselskab skete efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", som denne gang er ændret lidt. Pris vejer nu kun 40 pct. mod tidligere 45, mens kvalitet af drift vejer 35 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct. Som nyt delkriterium indgår miljø med vægten 15 pct.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. udbud S4, maj 2010; spørgsmål og svar vedr. udbud S4