Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

To udbud af jyske Arriva-tog nær afgørelse

Af Thomas de Laine

Arriva-tog i Ringkøbing
Et af Arrivas 29 Lint-togsæt i Ringkøbing 10. marts 2007. Foto: Thomas de Laine.

To udbud af togtrafik i Jylland står til at blive afgjort i nær fremtid. Det drejer sig om Trafikstyrelsens udbud af Arrivas kørsel på en række strækninger i Midt- og Vestjylland og Sydtrafiks udbud af kørslen på lokalbanen Vestbanen. De to udbud er bevidst koordineret, og de samme selskaber lod sig prækvalificere begge steder.

Ved Trafikstyrelsens udbud valgte Arriva Tog, DB Regio og First Jylland at indlevere tilbud, da fristen udløb i oktober 2008. First Jylland ejes af First Rail og DSB, der ellers var blevet prækvalificeret hver for sig. De norske statsbaner NSB, der var prækvalificeret som et femte selskab, undlod at byde. De tilbud, der blev afleveret i oktober, fungerede som udgangspunkt for forhandlinger, som ledte frem til afgivelsen af endelige tilbud 12. januar 2009.

Trafikchef Jeppe Gaard, Trafikstyrelsen, udtalte efter modtagelsen af de endelige tilbud i januar, at han glædede sig over dem, og at der havde været en effektiv konkurrence: "De forhandlinger vi gennemførte med byderne i efteråret 2008 viste, at der er tale om tre meget kompetente togoperatører, der hver især er meget opsatte på at vinde. Derfor har vi store forventninger til, at de endelige tilbud er skærpet yderligere, til gavn for kvaliteten i den Midt- og Vestjyske togtrafik." Trafikstyrelsen ventede da at kunne afgøre udbuddet i slutningen af februar måned.

Udbudsmaterialet vedrørende Vestbanen blev 1. oktober udsendt til de prækvalificerede selskaber med frist for at indlevere tilbud 25. november 2008. Forhandlingerne om tilbuddene har forløbet lige siden, og Sydtrafik forventer at afgøre udbuddet på sit bestyrelsesmøde i enten marts eller april. Det er ikke blevet offentliggjort, hvilke af de prækvalificerede selskaber, der har afgivet tilbud.

Den udbudte trafik
Trafikstyrelsens udbud er et genudbud af Arrivas kørsel på kontrakt for staten i Midt- og Vestjylland, nemlig mere præcist strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted og hertil som option Tønder-Nieb├╝ll. Kørslen udgør ca. 7,5 mio. årlige togkilometer og bruges af mere end 6 mio. passagerer. Kontrakten er 8-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. I modsætning til busdriften eller f.eks. Kystbanen bliver billetindtægterne til operatørens indtjening, men der er dog også en kontraktbetaling fra staten, da billetindtægterne ikke alene kan finansiere en drift af den ønskede kvalitet.

Vestbane-udbuddet omfatter kørsel på lokalbanen Varde-Oksbøl-Nørre Nebel samt forventet videreførsel af togene på strækningen Varde-Esbjerg i samarbejde med vinderen af Trafikstyrelsens udbud, hvori denne strækning jo indgår. Også her er der tale om en 8-årig kontrakt, der kan forlænges i 2 år.

Kilder: Pressemeddelser fra Trafikstyrelsen 20.10.08 og 12.01.09; referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik 14.11.08