Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movias 3. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Det meste af kørslen i Movias 3. udbud er nu fordelt. Udbuddet omfattede 135 busser, fortrinsvis på Sydvestsjælland og "sydhavsøerne", men også i f.eks. Ringsted- og Holbæk-området. Det var gennemgående de nuværende entreprenører, der genvandt, dog i det vestsjællandske med nogen omfordeling af kørslen.

Cirka halvdelen af busserne på ruterne vil blive udskiftet. I forbindelse med udbuddet slår den gule farve på busserne også for alvor igennem i de gamle STS- og VT-områder. Tilsvarende vil de løbende målinger af passagertilfredshed nu blive udbredt til Movias sydlige og vestlige dele. Her bruges målingerne dog ikke til udbetaling af bonus eller modregning af bod, men lever entreprenørerne op til det aftalte kvalitetsniveau, har de mulighed for at få forlænget deres kontrakter, så de kan være helt op til 12 år lange.

To af udbudsenhederne med tilsammen 9 busser i Holbæk-området er ikke blevet fordelt. Her kom der nemlig kun tilbud fra ét busselskab, og på grund af denne mangel på konkurrence og "hensynet til Movias og kommunernes økonomi", vil disse to enheder blive genudbudt som en del af Movias kommende 5. udbud.

De vindende tilbud i udbuddet resulterede i en gennemsnitlig bustimepris på 608 kr. (prisniveau juni 2008). Imidlertid var prisudviklingen i forhold til de tidligere priser på kontrakterne noget uensartet, idet tilbuddene svingede fra prisfald på 5 pct. til prisstigninger på op mod 30 pct. Samlet endte udbuddet med at give en prisstigning på cirka 5 pct. i forhold til det forventede niveau. Ved udbuddet afgav 9 entreprenører tilsammen 64 tilbud.

Kørslen blev fordelt som følger:

Fordelingen af kørslen i Movias udbud A3 og A4 betyder, at Arriva fra 1. august vil have 52,88 pct. af den samlede kørsel for Movia, mens tallet fra april 2010 vil være faldet til 48,64 pct. DitoBus går 1. april 2010 fra 5,34 til 5,45 pct., mens Torben Sørensen 1. august går fra 0,20 til 0,37 pct. af kørslen. City-Trafik vil fra december 2009 køre 18,48 pct. mod 16,06 pct. i dag, og på samme tidspunkt går De Blaa Omnibusser fra 3,45 til 5,16 pct. Både City-Trafik og De Blaa Omnibusser stiger i kørselsandel som følge Movias 4. udbud, der er omtalt særskilt.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 27.01.09; status for udbud ved Movias bestyrelsesmøder 13.11.08 og 12.02.09