Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Movias udbud A3 og A4 i gang

Af Thomas de Laine

Linje 4A-bus i Haraldsgade
Vinderen af linje 4A skal overtage denne og andre busser fra Arriva. Bus 1836 i Haraldsgade, 27. juli 2008. Foto: Thomas de Laine.

Udbudsbetingelserne til Movias udbud A3 og A4 af almindelig rutekørsel er netop udkommet. Det drejer sig om to større udbud, der tilsammen dækker en ganske stor del af Movias område. Udbud A3 omfatter 135 busser og ca. 348.000 årlige køreplantimer på Sydvestsjælland og "sydhavsøerne", mens udbud A4 omfatter 116 busser og ca. 469.000 årlige køreplantimer i Storkøbenhavn. Den altovervejende del af kørslen udføres i dag af Arriva, men også flere af de mindre entreprenører er indblandet.

Begge udbud gennemføres som udbud efter forhandling, og prækvalifikationen har allerede fundet sted. Udbud A3 har tilbudsfrist 1. oktober og A4 9. oktober 2008. Der vælges det økonomisk mest fordelagtige tilbud, i hvilken forbindelse prisen vejer 40 pct., kvalitet af drift vejer 35 pct. og kvalitet af busmateriel vejer 25 pct.

A3 i detaljer
Udbud A3 er genudbud af tidligere STS- og VT-kørsel og er opdelt i nedenstående 20 udbudsenheder. Bemærk, at flere ruter med samme rutenummer indgår i dette udbud.

 1. Rute 234 med 7 handicapegnede landevejsbusser og ca. 20.600 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva.
 2. Rute 59 og 959 (samt enkelte ture på rute 87) med 2 handicapegnede landevejsbusser og ca. 7.760 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 3. Rute 900 (samt en enkelt tur på rute 89) med 1 bybus (højst 11 m) ca. 2.510 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Thykjær hhv. Torben Sørensen, Skælskør.
 4. Rute 87 og 88 (samt enkelte ture på rute 59, 902 og 959) med 10 handicapegnede landevejsbusser og ca. 28.600 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 5. Rute 30, 31, 310, 361 og 362 (område vest, samt enkelte ture på rute 34 og 35) med 5 handicapegnede landevejsbusser og ca. 12.300 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 6. Rute 37, 310, 711 og 712 (område vest, samt enkelte ture på rute 13, 77, 113, 652 og 653) med 5 handicapegnede landevejsbusser og ca. 14.800 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 7. Rute 555 og 666 ("Hurtigbussen") med 3 handicapegnede landevejsbusser og ca. 3.350 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Gislinge Turistfart.
 8. Rute 11, 12, 17 og 20 (område syd) med 6 handicapegnede landevejsbusser og skolebusrute 410, 411, 412, 413 og 414 i Horslunde (samt enkelte ture på rute 15, 18, 60, 17 og 23) med 5 midibusser (højst 10 m) og i alt ca. 20.000 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Kruse og Funchs Turisttrafik.
 9. Rute 14, 15, 16, 18, 420, 422 og 423 (område syd) med 8 almindelige landevejsbusser, rute 101 og 102 i Nakskov med 3 bybusser (højst 11 m) og rute 430, 431 og 432 (samt enkelte ture på rute 11, 12, 20, 24 og 424) med 2 midibusser (højst 10 m) og i alt ca. 22.200 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Kruse, Funchs Turisttrafik og Skørringe Turistbusser.
 10. Rute 14, 15, 16, 20, 22, 440 og 800 (område syd) med 6 almindelige landevejsbusser, rute 141 og 142 i Maribo med 2 bybusser (højst 11 m) og rute 441 (samt enkelte ture på rute 23, 24 og 60) med 1 midibus (højst 10 m) og i alt ca. 12.000 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Kruse, Funchs Turisttrafik, Skørringe Turistbusser, Jørn Juul’s Busser og Arriva.
 11. Rute 23, 24, 31, 60, 450, 451 og 452 (område syd) med 9 almindelige landevejsbusser og rute 460 og 461 (samt enkelte ture på rute 15, 16 og 300) med 2 midibusser (højst 10 m) og i alt ca. 29.400 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Skørringe Turistbusser og i mindre omfang Arriva.
 12. Rute 30, 31, 33, 34, 43, 492, 620, 621, 623, 624, 625, 628 og 629 (område syd) med 11 handicapegnede landevejsbusser og ca. 24.000 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva og i mindre omfang Skørringe Turistbusser og Bjarnes Taxi, Nørre Alslev.
 13. Rute 35, 36, 37, 50 og 300 (samt enkelte ture på rute 14, 34, 39 og 40) med 6 handicapegnede landevejsbusser og rute 800 med 3 komfortbusser og i alt ca. 28.000 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva og i mindre omfang Skørringe Turistbusser.
 14. Rute 39, 40, 42, 940 og 943 (område syd) med 6 handicapegnede landevejsbusser og rute 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 og 311 i Nykøbing F (samt enkelte ture på rute 11, 30 og 36) med 4 bybusser (højst 11 m) og i alt ca. 22.700 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 15. Rute 401, 402, 403, 404 og 405 i Ringsted med 4 bybusser (12 m) og ca. 29.286 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Busserne.
 16. Rute 251, 252 og 412 (område vest, samt en enkelt tur på rute 401) med 5 handicapegnede landevejsbusser og ca. 13.510 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 17. Rute 15, 41, 404 og 470 (område vest) med 5 handicapegnede landevejsbusser og ca. 15.475 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 18. Rute 12 (område vest, samt enkelte ture på rute 28 og 113) med 4 handicapegnede landevejsbusser og ca. 10.860 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af DitoBus.
 19. Rute 500, 501 og 502 i Korsør (samt enkelte ture på rute 35) med 3 bybusser (12 m) og ca. 10.840 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af DitoBus.
 20. Rute 35E (samt enkelte ture på rute 500) med 2 handicapegnede landevejsbusser og rute 34 og 35 (alle område vest) med 5 13,7 m handicapegnede landevejsbusser (dén var ny!) og i alt ca. 19.700 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.

Enhed 1-14 har kontraktbegyndelse 1. august 2009, mens enhed 15-20 har kontraktbegyndelse 1. april 2010. Alle kontrakterne er som udgangspunkt 6-årige med mulighed for væsentlige forlængelser, jf. senere, bortset fra enhed 7 med Hurtigbussen, der kun udbydes på en 3-årig kontrakt uden mulighed for forlængelse.

Sammen med udbudsenhed 12, 13 og 14 skal der overtages et antal af de hidtil benyttede busser, jf. nedenfor. Disse er som hovedregel ikke handicapegnede, men ved udskiftning af busser i kontraktperioden, skal der indsættes handicapegnede landevejsbusser. Handicapegnede landevejsbusser er enten lavgulvs-/laventrébusser med dørarrangement 1-1-0 eller lavbagperronbusser med dørarrangement 1-0-1. Alle busser i udbud A3 skal miljømæssigt kunne efterleve Euro 3-normen.

A4 i detaljer
Udbud A4 omfatter alene linjer i København og omegn, der er fordelt på 9 udbudsenheder:

 1. Linje 3A, 4A og 80N med 45 busser og ca. 186.000 årlige køreplantimer. Busserne er fordelt med 15 stk. 12 m-busser på linje 3A og 30 stk. 13,7 m-busser på linje 4A. Movia ønsker, at de 12 m-busser på linje 3A, der om aftenen ikke skal bruges på linjen, i stedet anvendes til linje 4A’s aftendrift.
 2. Linje 10 med 15 busser og ca. 56.000 årlige køreplantimer.
 3. Linje 29 med 6 busser og ca. 24.000 årlige køreplantimer. Der kan bydes med kortere busser og/eller busser med alternative dørarrangementer.
 4. Linje 42 og 43 med 11 busser og ca. 42.000 årlige køreplantimer.
 5. Linje 66 med 10 busser og ca. 40.000 årlige køreplantimer.
 6. Linje 166 med 10 busser og ca. 41.000 årlige køreplantimer. Der kan bydes med busser med alternative dørarrangementer.
 7. Linje 169, 179, 182, 183 og 185 med 11 busser og ca. 57.000 årlige køreplantimer. Der kan bydes med 4 ud af 11 busser, som er kortere og/eller har alternative dørarrangementer. Disse fire busser skal i dagtimerne man-fre køre på linje 169/179, men må aften og weekend køre på alle linjerne.
 8. Linje 354 med 5 busser og ca. 20.000 årlige køreplantimer. Der kan bydes med busser med alternative dørarrangementer.
 9. Linje 590P og 591P med 3 busser og ca. 3.400 årlige køreplantimer. Der skal bydes parallelt med 12 m- og 13,7 m-busser, og Movia vil under forhandlingerne beslutte sig for buslængden.

Alle linjerne i udbuddet køres i dag af Arriva og vil have kontraktbegyndelse 13. december 2009.

I udbuddet indgår en option på kørsel i forbindelse med klimatopmødet, der vil skulle udføres 30. november-12. december 2009, og busserne vil således efterfølgende kunne anvendes til den øvrige udbudte kørsel. Der er tale om et antal konferencebuslinjer med fast køreplan, der oprettes mellem hoteller mv. og Bella Center, hvor selve topmødet finder sted. Der vil blive kørt alle dage i perioden i tidsrummene 7.30-10 og 17-22.30.

Sammen med linje 4A skal det nuværende materiel på linjen overtages. På linjerne 3A, 10, 29, 42, 43, 66, 80N og 185 kræves der busser, der efterlever Euro 5-normen, hvilket eventuelt kan opfyldes ved opgradering af ældre busser. Busserne på linje 4A og de resterende udbudte linjer kan nøjes med at opfylde Euro 3-normen.

Busovertagelse
Der skal som nævnt overtages busser sammen med kørslen i flere tilfælde. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er set flere gange tidligere, at busselskaber, der overtager busser, alligevel har indsat fabriksnyt materiel fra kontraktbegyndelse og blot videresælger det overtagne materiel. Nedenstående betyder altså ikke nødvendigvis, at de pågældende busser kører videre efter udbuddet.

I udbud A3 og A4 er der ikke mulighed at give tilbud, der er baseret på busovertagelse ved kontraktudløb, som der ellers har været åbnet for i de senere år. Dette skyldes nye muligheder for kontraktforlængelser.

Lange kontrakter
Som noget nyt i udbud A3 og A4 kan kontrakterne kan få en varighed af helt op til 12 år. Som udgangspunkt er kontrakterne som vanligt 6-årige, men der er følgende muligheder for forlængelse:

Ved overgangen til "anden kontraktperiode", altså perioden ud over de første 6 år, skal der være mulighed for at forhandle opgradering af busserne mv. Også reglerne om udvidelser og indskrænkninger af kørselsomfanget skelner mellem før og efter det sjette års udgang, således at det samlede udsving gennem hele kontraktperioden kan være større for en lang kontrakt end for kun 6-årige kontrakter.

Tak til Morten Halse for en tilsendt rettelse!

Kilder: Udbudsbetingelser til Movias udbud A3 og A4, Trafikselskabet Movia, august 2008