Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Movias udbud A3 og A4 på vej

Af Thomas de Laine

Gasbus på linje 185
Gasbus på linje 185 ved Universitetsparken. Nok snart et historisk billede. Foto: Thomas de Laine, 6. maj 2007.

Sløret er nu løftet for Movias næste to udbud af almindelig rutekørsel. De omfatter tilsammen ca. 250 busser og ca. 823.000 årlige køreplantimer. Udbudsbekendtgørelserne er afsendt 16. juni, og fristen for at ansøge om prækvalifikation er 11. august for udbud A3 og 7. august for A4. Der er som vanligt tale om udbud efter forhandling.

A3 på Vestsjælland og Lolland-Falster
I udbud A3 udbydes kørsel på Vestsjælland og Lolland-Falster med kontraktbegyndelse i august 2009. Udbuddet omfatter ca. 140 busser og ca. 350.000 årlige køreplantimer. Kontrakterne vil være 6-årige med mulighed for forlængelse i yderligere op til 6 år med undtagelse af en enkelt kontrakt på Vestsjælland, hvor der kun ventes indgået en 3-årig kontrakt.

På Lolland-Falster er der tale om et udbud af ca. 75 busser og ca. 170.000 årlige køreplantimer. Det er et genudbud fra STS' 6. udbud i 2003, hvor Arriva er langt den største entreprenør, idet man overtog kørsel fra Veolia i området. I et vist omfang udfører små busselskaber kørslen som underentreprenører.

På Vestsjælland er det ca. 65 busser og ca. 180.000 årlige køreplantimer, der udbydes.

A4 i Storkøbenhavn
Udbud A4 omfatter linjer i det storkøbenhavnske område. Det drejer sig om ca. 114 busser og ca. 473.000 køreplantimer pr. år. Kontrakterne vil træde i kraft i efteråret 2009 og være 6-årige med mulighed for forlængelse i yderligere op til 6 år. Følgende linjer udbydes:

  1. Linje 3A, 4A og 80N med ca. 45 busser, heraf 30 13,7 m-busser, og ca. 190.000 årlige køreplantimer.
  2. Linje 10 med ca. 13 busser og ca. 54.000 årlige køreplantimer.
  3. Linje 29 med ca. 6 busser og ca. 24.000 årlige køreplantimer.
  4. Linje 42 og 43 med ca. 11 busser og ca. 42.000 årlige køreplantimer.
  5. Linje 66 med ca. 10 busser og ca. 40.000 årlige køreplantimer.
  6. Linje 166 med ca. 10 busser og ca. 42.000 årlige køreplantimer.
  7. Linje 169, 179, 182, 183 og 185 med ca. 11 busser og ca. 57.000 årlige køreplantimer. Nogle af de udbudte busser er 10,5 m-busser.
  8. Linje 354 med ca. 5 busser og ca. 20.000 årlige køreplantimer.
  9. Linje 590P og 591P med ca. 3 busser, evt. 13,7 m-busser, og ca. 4.000 årlige køreplantimer.

Al den nævnte kørsel udføres i dag af Arriva, og en stor del af kørslen er tidligere Veolia-kontrakter.

Oprindeligt stod kørslen på en række andre linjer også til udløb i 2009, nemlig de øvrige linjer på kontrakter i 12. og 13. udbud samt en enkelt linje fra 19. udbud. Disse kontrakter er forlænget, således at følgende kørsel derfor ikke indgår i udbud A4:

Endelig har linje 10 og 40 byttet kontrakter, således at det er linje 10 og ikke linje 40, der nu kommer i udbud. Linje 40 er altså herefter en del af kørslen i 16. udbud sammen med bl.a. linje 18 og 26.

Udbud A4 betyder i øvrigt sandsynligvis et farvel til LPG-gasbusserne i Hovedstadsområdet. På linje 3A, 10, 29, 42, 43, 66, 80N, 166 og 185 kører der i dag LPG-gasbusser. Det samme gælder linje 14, 16E, 30, 32, 33, 36, 40, 75E og 76E, men disse linjer får ifølge Myldretids oplysninger alle nye busser enten i år eller til næste år.

Kontrakter op til 12 år
En nyhed ved udbud A3 og A4 er muligheden for at kontrakterne kan vare helt op til 12 år. Den obligatoriske kontraktperiode er dog stadig 6 år. Der har ellers tidligere været en tendens til at opfatte ca. 8 år som den maksimale kontraktlængde, der kunne retfærdiggøres inden for EUs regler.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse 2008/S 119-158754 og 2008/S 119-158755; oplysninger fra Jesper Kaas Petersen (tak!)