Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Fynsk buskonflikt på vej ud af hårdknude

Af Thomas de Laine

Det er nu 10 dage siden, der sidst kørte rutebiler på Fyn. Chaufførerne er stadig utilfredse med køreplanen og har afvist begge de forslag til nødkøreplaner, som de er blevet præsenteret for. Samtidig er FynBus og Arriva offentligt begyndt at beskylde hinanden for ikke at tage deres del af ansvaret for konflikten. Torsdag kommer sagen for Arbejdsretten. Men nu er der endelig en opblødning på vej.

To nødkøreplaner
Fredag 5. september forkastede chaufførerne et køreplansforslag, hvor 38 af de regionale ruter blev ændret. Forslaget var ellers et kompromis opnået ved et 12 timer langt møde mellem FynBus, Arriva og repræsentanter for chaufførerne. Chaufførerne fremsatte derpå tre krav: Fem minutters ophold på terminalerne, fem minutters buffertid på hver afgang og en dato for ikrafttrædelse. Derimod kræver chaufførerne ikke længere, at man går tilbage til den gamle køreplan. Nogle dage senere blev endnu et forslag til nødkøreplan forkastet. Dette forslag var en såkaldt "flydende køreplan", der var identisk med den rigtige, men hvor tiderne ikke skulle overholdes.

Utilfredsheden med den normale køreplan drejer sig tilsyneladende først og fremmest om manglende tid. Det gælder ifølge chaufførernes tillidsrepræsentant Helle Madsen for 38 ud af 43 ruter. Chaufførerne ønsker desuden at få oplyst grundene til, at FynBus ikke vil gå tilbage til den gamle køreplan.

En ny egentlig køreplan, der kan stille chaufførerne tilfredse, har imidlertid lidt længere udsigter. Der er mange forhold, der skal tages hensyn til, når en køreplan skal udarbejdes, f.eks. korrespondancer mellem forskellige ruter, mellem busser og tog og med uddannelsesinstitutionernes ringetider. Og disse hensyn skal vel at mærke tilgodeses med et fornuftigt ressourceforbrug. En sådan ny køreplan for hele Fyn er en større kabale, der ikke sådan lige går op, og den kræver tid at lægge. Foreløbigt er meldingen, at denne køreplan vil træde i kraft 4. januar 2009.

Det første tegn på opblødning kom onsdag 10. september fra Helle Madsen, som fortæller, at man fra chaufførernes side tænker på passagererne: så hellere nogle forsinkede busser på vejene end slet ingen. Hun tør dog endnu ikke sætte en dato for, hvornår busserne kører igen, men det bliver tidligst fredag 12. september.

Hvem har ansvaret?
FynBus' formand Steen Møller (K) har påpeget, at det er Arrivas ansvar at få busserne på gaden. Chaufførerne er ansat hos Arriva, som kører ruterne på kontrakt for FynBus. Arrivas kommunikationsdirektør Jan Wildau er som altid kvik i replikken, og kalder det "en smule komisk, at Steen Møller kommer flyvende hjem efter en uge i USA og begynder at fortælle os, hvad denne her konflikt går ud på. Problemet er, at Steen tror, at det her handler om jura og den kontrakt som Fynbus har med Arriva, men det gør den ikke. Buschaufførerne er sure på en køreplan, og den laver FynBus." Det står klart, at det er FynBus og ikke Arriva, der laver køreplanerne, men det er også rigtigt, at Arriva har en del af ansvaret for, at busserne kommer på gaden igen.

Chaufførerne fik onsdag 10. september foretræde for FynBus' bestyrelse - dog ikke til forhandling, men chaufførerne har ønsket med egne ord at kunne forklare FynBus' bestyrelse, hvad problemerne er. På mødet slog FynBus fast, at løsningen på konflikten skal findes mellem chaufførerne og Arriva. Torsdag 11. september er det i stedet Arrivas direktion, der mødes med FynBus' bestyrelse. Torsdag er sagen også for Arbejdsretten, hvor chaufførerne kan ventes at blive idømt "skærpet bod", dvs. 65-70 kr. for hver strejketime. Hertil kommer, at chaufførerne ikke får løn for de dage, hvor busserne ikke har kørt.

Det er efterhånden usædvanligt, at buskonflikter har denne størrelse og trækker ud i længere tid. Langt de fleste arbejdsnedlæggelser er lokale og varer typisk kun en enkelt dag. Efterhånden som tiden går, må det nok forventes, at chaufførerne mister den opbakning i konflikten, som de fynske buspassagerer hidtil har givet dem. "Vi kan ikke blive ved med at stå stejlt overfor hinanden. Det her må ikke ende som en ny Ri-Bus-konflikt," siger Helle Madsen.

Kilder: Pressemeddelelse fra FynBus 10.09.08; Fyens.dk; Transportnyhederne.dk 08.-09.09.08