Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Fyn reagerer kraftigt på ny køreplan

Af Thomas de Laine

Fynsk rutebil i Odense
En bus på rute 890, der i dag hedder rute 151, 152 og 153, på den nu nedlagte rutebilstation i Odense 2. maj 2008. Foto: Thomas de Laine.

Sidste søndag, 24. august, skiftede regionalruterne på Fyn køreplan. Og det er ikke gået helt stille af...

Den nye køreplan indebar flere store ændringer, som må siges at være en konsekvens af, at Fyn nu for første gang har et samlet trafikselskab for bybusser og regionalruter. En længere række ruter, der kører ind og ud af Odense, har fået ændret deres rute, rutebilstationen på Odense banegårds nordside er ved denne lejlighed taget ud af brug, og regionalruterne holder nu sammen med bybusserne på sydsiden. Også de øvrige stoppesteder i Odense er nu fælles for bybusser og rutebiler.

Linjenumrene blev også lavet om, så de traditionelle 800- og 900-numre er afløst af nye 100-numre. Endelig er man i højere grad gået over til at betjene uddannelsesinstitutioner fra de almindelige stoppesteder og i mindre grad at køre helt ind til disse. Ved køreplansskiftet indførtes endvidere et nyt fælles takstsystem for hele trafikselskabet.

Allerede inden den nye køreplan var trådt i kraft, udsendte FynBus fredag 22. august en pressemeddelelse, hvor man under overskriften "FynBus erkender mangelfuld betjening" annoncerede nogle forbedringer i forhold til de offentliggjorte køreplaner. Samme dag fortalte trafikselskabet, at en del af de nye køreplanstavler desværre ikke ville være på plads til skiftedagen.

Pressen kunne de første hverdage med den nye køreplan berette om stor forvirring og mange forsinkelser for passagererne, der ikke kunne finde deres bus, og om busser, der ikke kunne finde vej. Fagforeningen 3F, der repræsenterer chaufførerne, har også gjort opmærksom på problemer for chaufførerne, der ifølge 3F har større sygefravær, og at den nye køreplan kræver en høj stresstærskel og ikke mindst en stor blære. Til FynBus skulle der efter sigende være indgået et ganske stort antal klager.

Den foreløbige kulmination er en arbejdsnedlæggelse, der siden mandag morgen 1. september har betydet, at alle regionalruter på Fyn holder stille. En del af mandagen var bybusserne i Odense også aflyst, da de strejkende chauffører blokerede for dem på Banegårdspladsen. Årsagen til regionalrutechaufførernes strejke skulle angiveligt være, at de er sure over arbejdsforholdende under den nye køreplan og at blive skældt ud af passagererne. Ifølge Fyens Stiftstidende kræver chaufførerne den gamle køreplan genindført(!), og de vil have rutebilerne tilbage på den nedlagte rutebilstation nord for banegården i Odense.

Til slut skal det måske bemærkes, at der intet udsædvanligt er i, at passagererne reagerer med en vis konservatisme overfor større ændringer, men omfanget af balladen denne gang er dog usædvanligt.

Kilder: FynBus.dk; Fyens.dk