Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

FynBus udbyder buskørsel i Svendborg

Af Thomas de Laine

Bybus i Svendborg
En af Arrivas bybusser i Svendborg, 26. maj 2006. Foto: Thomas de Laine.

I lighed med kørslen i Middelfart og Nyborg har FynBus sendt kørslen i Svendborg Kommune i udbud. Kommunen svarer til de gamle Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner. Udbuddet omfatter kørsel med 17 busser og 45.126 årlige afregningstimer fordelt som følger:

Der kan kun bydes på den samlede udbudte kørsel, der altså ligesom i Nyborg-udbuddet i dag køres af forskellige entreprenører.

Lavgulvs-/laventrébusser skal indsættes fra kontraktbegyndelse, og hvis det ikke er muligt, så senest juni 2009. Busserne må i kontraktperioden ikke være ældre end 12 år og gennemsnitligt ikke ældre end 8 år. Der er ingen krav om opfyldelse af Euro-norm eller busovertagelse ved kontraktudløb.

Kontrakten træder i kraft fra 1. november 2008 og løber juni 2012. Dog skal kørslen i det tidligere Gudme Kommune først overtages 1. august 2010. Kontrakten kan af FynBus forlænges i to gange 1 år på uændrede vilkår.

Tilbudsfristen er 2. juli, og FynBus vil afgøre udbuddet i slutningen af august. Vinderen vælges ud fra pris med vægten 50 pct., tilbudt kvalitet med vægten 30 pct. og kvalitetssikring med vægten 20 pct.

Kilde: Udbudsmateriale fra FynBus vedr. kørsel i Svendborg Kommune, maj 2008