Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

FynBus udbyder kørsel i Middelfart Kommune

Af Thomas de Laine

Bybus i Middelfart
Det er snart slut med Tigerbus' flødefarvede bybusdesign i Middelfart. Foto: Thomas de Laine, 2. maj 2008.

FynBus har netop udsendt udbudsmaterialet til sit 2. udbud, der dækker kørslen i Middelfart Kommune, dvs. de lokale ruter i området svarende til de gamle Middelfart, Ejby og Nørre Aaby kommuner. Det skal bemærkes, at FynBus tilsyneladende ikke selv betegner sine udbud ved numre.

I udbuddet indgår 11 busser og 20.308 afregningstimer med kørsel på faste ruter og telebuskørsel samt 3.177 afregningstimer på teletaxikørsel. Teletaxikørsel er en slags taxa efter køreplan, der udføres ved forudgående bestilling, mens telebuskørsel er den "traditionelle" form for telebus, der bestilles til at betjene bestemte steder. Lokalkørslen i Nørre Aaby- og Ejby-området er fast rutekørsel, der kun udføres på skoledage.

Følgende kørsel er udbudt:

Der kan bydes på a) den samlede udbudte kørsel, b) al kørslen i Middelfart-området og c) al kørsel i Nørre Aaby- og Ejby-området. Bydes der på den samlede udbudte kørsel, skal der også samtidig bydes særskilt på hhv. kørslen i Middelfart- og Nørre Aaby-/Ejby-området.

Senest ét år fra kontraktbegyndelse skal alle busser, der anvendes, være lavgulvs- eller laventrébusser. I Middelfart- og Nørre Aaby-området skal busserne være af almindelig størrelse (12 m) med mindst 31 siddepladser og 65 pladser i alt, mens der skal anvendes mindre busser på 9,5-10,5 m med mindst 28 sidde- og 25 ståpladser i Ejby-området. Der er ikke fastsat en mindste Euro-norm for kontraktbusserne, men nye busser skal naturligvis leve op til de gældende krav fra EU, og højest mulige Euro-norm er et ønske fra FynBus' side. For begge busstørrelser kræves dørarrangement 2-2-0 eller flere døre. Endelig skal busserne bemales i det nye lysegrønne FynBus-design.

Ingen af kontraktbusserne må på noget tidspunkt være ældre end 12 år, og deres gennemsnitsalder må ikke overstige 8 år. Det er de samme busser, der anvendes til såvel rute- som telebuskørsel. Der er ingen busovertagelse, hverken ved kontraktens begyndelse eller afslutning.

Der er kontraktbegyndelse 1. november 2008; for bybusserne i Middelfart dog først 1. august 2009. Kontrakterne udløber i juni 2013, men FynBus har option på forlængelse af kontrakten i to gange 1 år på uændrede vilkår.

Tilbudsfristen udløber 26. juni, og i slutningen af august kan FynBus' afgørelse ventes. Vinderen har givet det økonomisk mest fordelagige tilbud ud fra kriterierne pris med vægten 50 pct., tilbudt kvalitet i opgaveløsningen med vægten 30 pct. og kvalitetssikring med vægten 20 pct.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. buskørsel, telebuskørsel og teletaxikørsel i Middelfart Kommune 2008, FynBus maj 2008