Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

FynBus udbyder buskørsel i Nyborg

Af Thomas de Laine

Bybus i Nyborg
Nyborg Bybusser med en DAB serie 15-bus ved Nyborg st. Foto: Jef F.P. Pallavicini, 15. marts 2006.

FynBus har netop udsendt udbudsmaterialet vedr. buskørslen i Nyborg Kommune. Det er området svarende til de gamle Nyborg, Ullerslev og Ørbæk kommuner.

I udbuddet indgår dels kørsel på faste ruter og telebuskørsel med i alt 10 busser og 18.717 årlige afregningstimer, dels teletaxakørsel med ca. 602 årlige afregningstimer. Der er tale om følgende kørsel, der udbydes samlet:

I Nyborg- og Ullerslev-områderne skal der køres med 12 m laventrébusser. I Ørbæk-området kræves 9,5-10,5 m lavgulvs- eller laventrébusser. Telebusserne i Ørbæk-området skal dog være 6 m-lavgulvsbusser. Lavgulvs- og laventrébusser skal helst køre fra kontraktbegyndelse, men, hvis det ikke er muligt, senest fra juni 2009. Ingen busser må i løbet af kontraktperioden være ældre end 12 år, og deres gennemsnitsalder må aldrig overstige 8 år. Der ønskes opfyldelse af højest mulige Euro-norm, men intet krav er fastsat. Der er ikke busovertagelse ved kontraktudløb.

Kontrakten er knapt 4-årig, idet kørslen skal overtages 1. november 2008, og kontraktudløb er sidste lørdag i juni 2012. FynBus har mulighed for at forlænge kontrakten i to gange 1 år på uændrede vilkår.

Der er tilbudsfrist 30. juni, og ultimo august vil FynBus træffe afgørelse om tildeling af kørslen. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vægtes 50 pct., tilbudt kvalitet 30 pct. og kvalitetssikring 20 pct.

Kilde: Udbudsmateriale fra FynBus vedr. kørsel i Nyborg Kommune, maj 2008