Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Veolia vinder 101 busser i Midtjylland

Af Thomas de Laine

Al kørslen i Århus Amts 4. udbud gik til Veolia, der dermed går fra 26 til 101 busser i rute i Østjylland. Samtidig må Arriva for anden gang i denne uge konstatere et stort tab af kørsel.

Midttrafik, der siden 1. januar er det nye trafikselskab i Region Midtjylland, afgjorde formelt udbuddet på et møde fredag 26. januar. I modsætning til de fleste udbud af buskørsel, var prisen det eneste tildelingskriterium i Århus Amts 4. udbud. I langt de fleste tilfælde vælges vinderen ud fra både kvalitet og pris, det såkaldt økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kvaliteten var i dette udbud tilgodeset via de krav til kvaliteten, der fremgik af udbudsmaterialet, og som alle afgivne tilbud skulle opfylde, uanset pris.

I alt 13 busselskaber gav tilsammen 161 tilbud på de 17 udbudsenheder og seks mulige kombinationer af udbudsenheder. Veolia var billigst på 14 af de 17 enheder og på alle kombinationerne. Veolia fik derfor tildelt den samlede kørselsmængde i udbuddet.

Kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år og træder i kraft 1. juli 2007. I løbet af perioden vil der blive indsat i alt 77 nye busser. I hele Midttrafiks område vil Veolia herefter stå for 12 pct. af kørslen.

En meget stort del af kørslen udføres i dag Arriva Skandinavien, der dækker såvel de busser, der bærer Arrivas som Wulff Bus' navnetræk. Arriva går hele 62 busser tilbage og sammen med tabet af 78 busser i Hovedstadsområdet i HURs 19. udbud, der afgjordes 22. januar, er der tale om en nedgang på 140 busser.

En mindre lokal vognmand, Svidt, mister en stor del af sin kørsel, men fortsætter på en enkelt rute. Bent Thykjær mister derudover en rute.

Den udbudte kørsel, der altså i fuldt omfang skal køres af Veolia, er følgende:

Tilsammen udgør kørslen 101 kontraktbusser og ca. 275.000 årlige køreplantimer eller ca. 56 pct. af regionalrutekørslen i det gamle Århus Amt.

Kilde: Pressemeddelelse fra Midttrafik 26.01.07