Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

4. udbud i Århus Amt igang

Af Thomas de Laine

Udbudsmaterialet til Århus Amts 4. udbud af buskørsel er netop blevet udsendt. Udbuddet er et genudbud fra 2. udbud, der fandt sted i 2000. Da Århus Amt som bekendt kun har ansvaret for regionalruter, er det udelukkende sådanne, der er i udbud.

4. udbud omfatter 23 ruter med 101 busser og ca. 275.000 årlige køreplantimer fordelt på følgende 17 udbudsenheder:

 1. Rute 102 og 103 med 14 busser, heraf 4 og senere 5 ledbusser, og 35.877 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva Skandinavien.
 2. Rute 107 og 311 med 13 busser, heraf 2 ledbusser og 5 13,7 m-busser, og 37.462 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Veolia Transport Danmark.
 3. Rute 109 med 4 busser, heraf 1 13,7 m-bus, og 10.452 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 4. Rute 306 med 2 busser og 8.128 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien.
 5. Rute 330 med 2 busser og 3.134 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Svidt.
 6. Rute 331 med 3 busser og 5.919 årlige køreplantimer. Kun 2 busser skal overtages. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien.
 7. Rute 119 og 400 med 14 busser, heraf 1 ledbus, og 31.009 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 8. Rute 120, 121, 122, 123 og 352 med 19 busser, heraf 1 ledbus og 5 13,7 m-busser, og 59.646 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 9. Rute 211 med 3 busser og 9.299 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Svidt.
 10. Rute 212 med 4 busser og 13.186 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Svidt.
 11. Rute 213 med 4 busser og 13.824 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Veolia Transport Danmark.
 12. Rute 214 med 4 busser og 13.420 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Veolia Transport Danmark.
 13. Rute 217 med 3 busser og 7.303 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 14. Rute 221 med 2 busser og 4.277 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 15. Rute 351 med 3 busser og 8.032 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 16. Rute 361 med 2 busser og 5.034 årlige køreplantimer. Kun 1 bus skal overtages. Ruten køres i dag af Arriva Skandinavien/Wulff Bus.
 17. Flybusruten Århus-Tirstrup med 5 busser, heraf 2 13,7 m-busser og 1 12,7 m-bus og løbende udskiftning til kun 13,7 m-busser, og 8.830 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Veolia Transport Danmark.

Der kan bydes på udbudsenhederne enkeltvis eller på seks forskellige foruddefinerede kombinationer. Der kan ikke bydes på andre kombinationer eller kombinationer af kombinationer, og hvis der bydes på kombinationer skal der også bydes på udbudsenhederne enkeltvis.

Der skal overtages busser med kørslen på alle udbudsenhederne. I nogle tilfælde skal der overtages busser, som ikke opfylder amtets krav og ikke kan anvendes til kørslen ved kontraktbegyndelse. Byderne skal indregne udskiftningen af disse busser i deres tilbud. Der er desuden busovertagelse ved kontraktudløb, og der kan ikke afgives tilbud uden overtagelsespligt for amtet.

Til udbudsenhed 17, flybusruten, findes der særlige bestemmelser. På denne rute skal det bl.a. sikres, at der er korrespondance mellem bus og fly i lufthavnen, også når fly eller bagage er forsinket, ligesom køreplanen løbende skal tilpasses ændringer i flyplanerne, herunder ekstra flyafgange i højtiderne o.lign. Entreprenøren skal selv udforme køreplanen og sikre, at der er den fornødne fleksibilitet.

Tilbudsfristen er 21. november 2006. Afgørelse om udbuddets resultat forventes truffet af bestyrelsen for det nye trafikselskab i Region Midtjylland i januar 2007. De nye kontrakter træder i kraft 1. juli 2007 (og naturligvis ikke på den ikke-eksisterende dato 31. juni, som der har stået på amtets hjemmeside). Kørslen vindes for en 6-årig periode til udløb ved køreplansskiftet i 2013, men amtet har mulighed for at forlænge kontrakterne i op til ét år.

Århus Amt oplyser, at man i 2006 betaler ca. 127 mio. kr. for den udbudte kørsel.

Kilde: Udsbudsmateriale vedr. 4. udbud fra Århus Amt