Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2005

HURs 18. udbud: De Blaa Omnibusser fordobles

Af Thomas de Laine

For sidste gang har HUR afgjort et udbud, der denne gang var et genudbud fra 9. udbud og 9. udbuds genudbud samt de korte kontrakter fra 12. udbud. Næste gang, der genudbydes kørsel i det nye HUR-område, vil det ske under det nye sjællandske trafikselskab.

Resultatet af 18. udbud er, at Arriva mister en del kørsel til City-Trafik, De Blaa Omnibusser og De Hvide Busser. Fjord-bus genvinder sin kørsel, mens De Hvide Busser taber lige knap så meget, som de har vundet.

Samlet set falder Arrivas kørselsandel fra 48 pct. til 41,9 pct., mens City-Trafiks andel stiger fra 15,9 til 19,6 pct., De Hvide Bussers fra 2,6 til 3,1 pct. og De Blaa Omnibussers mere end fordobles fra 2,0 til 4,1 pct. Endelig mister Fjord-bus 0,3 pct.

Den gennemsnitlige vogntimepris blev denne gang 473 kr., hvilket er lidt højere end i de seneste runder og lidt under niveauet i 4. udbud i 1994 (målt i 2005-priser). Resultatet følger tendensen i resten af landet, hvor de mindre busselskaber generelt overtager kørsel fra de store - dog uden at de store holder op med at være store.

Den udbudte kørsel blev fordelt som følger:

Arriva Skandinavien:
Linje 14, 94N, 114, 115, 142, 145, 151, 155E, 167 og 358 (enhed 1, 2 og 3) med 30 busser. Arriva er entreprenør på alle linjerne i forvejen.

City-Trafik:
Linje 12, 21, 65E, 69, 97N og 250S (enhed 11, 12, 13 og 14) med 46 busser. Linje 65E, 97N og 250S køres i dag af City-Trafik; resten køres af Arriva.

De Blaa Omnibusser:
Linje 184, 327, 333, 334, 338, 376, 385, 537P, 538P, 585P og 586P (enhed 4, 8 og 9) med 20 busser. Linje 184 og 334 køres i dag af Arriva, linje 333 køres af Fjord-bus og de øvrige linjer køres af De Hvide Busser.

De Hvide Busser:
Linje 353, 381, 382E og 384 (enhed 5 og 10) med 13 busser. Linje 353 køres i dag af De Hvide Busser; resten køres af Arriva.

Fjord-bus:
Linje 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309E, 319, 320, 324, 325, 326 og 367 (enhed 6 og 7) med 29 busser. Fjord-bus er entreprenør på alle linjerne i forvejen.

Af de i alt 138 busser bliver 50 busser nye, og de får alle Euro 4-motorer. Herudover genanvendes 19 dobbeltdækkere på linje 65E/250S, og de resterende 69 busser bliver ligeledes brugte og renoverede busser.

Kørslen overgår til de nye kontrakter og entreprenører 22. oktober 2006.

I forhold til genanvendelse af LPG-gasbusserne, som både Arriva og Connex har til overs i store tal, kan det noteres, at der ikke denne gang er indgået kontrakter om brug af disse i stor stil, som det har været tilfældet i 13., 16. og 17. udbud. En del af disse busser går derfor en uvis fremtid i møde.

Kilder: Pressmeddelelse fra HUR 14.12.05; oversigt over udvikling i vogntimepriser 1990-2005; oversigt over fordeling af kørslen i procent 2004-2006; oversigt over fordeling af kørslen i 18. udbud