Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

HURs 18. udbud igang

Af Thomas de Laine

Udbudsmaterialet til HURs 18. udbud er nu udsendt. Udbuddet omfatter 138 busser og ca. 550.000 årlige vogntimer og "belaster" samlet set de fire nuværende entreprenører på følgende måde: Arriva har 75 busser i udbud, Fjord-bus har 31, City-Trafik har 19 og De Hvide Busser har 13.

Tilbudsfristen er 15. september 2005 kl. 12.00. Da der er tale om udbud efter forhandling, skal der forhandles om tilbudene med byderne, inden vinderne af licitationen vælges. Der er ikke oplyst en dato for udbuddets afgørelse.

De nye kontrakter vil træde i kraft 22. oktober 2006 og vil som udgangspunkt være 6-årige med mulighed for forlængelse. Hvis entreprenøren i de første 4-5 år af kontraktperioden har leveret den aftalte kvalitet med hensyn til kvalitetsindeks af kundetilfredshed, grad af udført kørsel og kvalitetsbrister, har entreprenøren ret til at få kontrakten forlænget i cirka 2 år under hensyntagen til køreplansskift.

Kørslen er inddelt i 14 udbudsenheder som følger:

1. Linje 14 og 94N med 13 12 m-busser og 69.300 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Arriva Skandinavien.

2. Linje 114, 115 og 358 med 6 12 m-busser og 21.800 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Arriva Skandinavien.

3. Linje 142, 145, 151, 155E og 167 med 11 12 m-busser og 49.700 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Arriva Skandinavien.

4. Linje 184 med 5 13,7 m-busser, eller efter forhandling ledbusser, og 26.400 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Arriva Skandinavien.

5. Linje 381, 382E og 384 med 9 12 m-busser og 32.000 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Arriva Skandinavien.

6. Linje 301, 302, 303, 304, 307, 308 og 309E med 16 12 m-busser og 50.900 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Fjord-bus.

7. Linje 319, 320, 324, 325, 326 og 367 med 13 12 m-busser og 37.100 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af Fjord-bus.

8. Linje 327, 333, 334, 338, 537P og 538P med 11 12 m-busser og 39.700 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af De Hvide Busser, Fjord-bus (linje 333) og Arriva Skandinavien (linje 334).

9. Linje 385, 585P og 586P med 4 12 m-busser og 10.000 årlige vogntimer. Linjerne køres i dag af De Hvide Busser.

10. Linje 353 med 4 12 m-busser og 13.400 årlige vogntimer. HUR forventer dog, at kørselsomfanget på linjen vil stige med 2 busser og ca. 7.000 årlige vogntimer. Linjen køres i dag af De Hvide Busser.

11. Linje 65E og 250S med 19 dobbeltdækkerbusser og 61.800 årlige vogntimer. 22 dobbeltdækkerbusser, heraf 3 i reserve, skal overtages fra den nuværende entreprenør. Linjerne køres i dag af City-Trafik.

12. Linje 12 og 97N med 10 12 m-busser og 52.000 årlige vogntimer. Linjerne køres af Arriva Skandinavien og City-Trafik (linje 97N).

13. Linje 21 med 10 12 m-busser og 45.400 årlige vogntimer. Linjen køres af Arriva Skandinavien.

14. Linje 69 med 7 12 m-busser og 40.200 årlige vogntimer. Linjen køres af Arriva Skandinavien.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der på linje 184 i enhed 4 er mulighed for, at ledbusser kan komme på tale under forhandlingerne. Linjen køres i dag med ledbusser, der trafikerer begge linjerne 184 og 354. Ledbusserne kan, med montering af emissionsreducerende udstyr, godt køre videre i 18. udbud, men om de kommer til det afhænger selvfølgelig af tilbudene og forhandlingerne.

På linje 65E og 250S i enhed 11 skal de 22 dobbeltdækkere, City-Trafik i dag anvender på linjerne, overtages af den nye entreprenør og indgå i tilbuddet på enheden. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser angående denne overdragelse af busser.

Endelig skal det bemærkes, at linje 230 i forhold til, hvad der tidligere er oplyst her på siderne, ikke indgår i 18. udbud.