Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

HURs 18. udbud forberedes

Af Thomas de Laine

HURs 17. udbud er kun lige blevet afgjort, og kontrakterne fra 16. udbud end ikke trådt i kraft, før 18. udbud er på vej. I udbuddet indgår bl.a. genudbud af den første kontrakt med dobbeltdækkerbusser. I det følgende gennemgås de retningslinjer mht. gennemførelsen af udbuddet, som HURs administration indstiller til HURs trafikudvalg, der holder møde 31. maj.

Den udbudte kørsel omfatter kørslen fra 9. udbud og en mindre mængde kørsel fra 12. udbud, der er på korte kontrakter. I alt omfatter HURs 18. udbud 138 driftsbusser og ca. 545.000 vogntimer pr. år.

Følgende kørsel genudbydes fra 9. udbud inkl. 9. udbuds genudbud:

Linje 14, 94N, 114/115, 145, 151/155E/167, 184/354, 230, 358 og 381/382E/384 med 42 busser og ca. 180.000 vogntimer/år, der køres i dag af Arriva.

Linje 229E ekstra, 301/302/303/304/307/308/309E, 319/320/324/326/367, 325 og 333 med 31 busser og ca. 96.000 vogntimer/år, der køres i dag af Fjord-bus.

Linje 353, 385, 585P/586P og 327/338/537P/538P med 12 busser og ca. 37.000 vogntimer/år, der køres i dag af De Hvide Busser.

Linje 65E, 97N og 250S med 19 busser og ca. 66.000 vogntimer/år, der køres i dag af City-Trafik.

Følgende kørsel genudbydes fra 12. udbud (korte kontrakter):

Linje 12, 21, 69, 142 og 334 med 34 busser og ca. 166.000 vogntimer/år, der køres i dag af Arriva.

For så vidt angår City-Trafiks kørsel i 9. udbuds gendudbud, har HUR overtagelsesforpligtelse vedr. de 22 dobbeltdækkerbusser. Den vindende entreprenør vil blive pålagt at overtage disse busser. Der er ikke gasbusser i nogle af de nuværende kontrakter.

18. udbud planlægges gennemført på samme måde som ved de seneste udbudsrunder. Denne gang bliver proceduren dog digitaliseret. Da kommunerne efter kommunalreformen ventes at skulle have et større ansvar for bustrafikken, har HURs administration skønnet, at det vil være hensigtsmæssigt med større muligheder end hidtil for at kunne udvide eller indskrænke busantal og kørselsomfang. Dette burde påvirke tilbudspriserne i opadgående retning.

Det er planen, at udbuddet har kontraktbegyndelse 22. oktober 2006. Udbuddet annonceres i EU-tidende medio juni 2005, prækvalifikationen ventes afsluttet ultimo juli 2005, tilbudsfristen tænkes medio september 2005, og afgørelsen vil så falde i januar 2006.

Kilde: Dokumentet "18. udbud af almindelig rutekørsel" fra HURs trafikudvalgs møde 31. maj 2005