Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Garagenedlæggelser og nye opstillingspladser i HUR-området

Af Thomas de Laine

Ved køreplansskiftet 23. oktober 2005 sker der en række ændringer i busdriften i HUR-området som følge af HURs 17. udbud. Bl.a. overgår bustrafikken i Køge Bugt-området fra Arriva til Connex, mens Arriva til gengæld overtager linje 2A og 350S fra Connex. I forbindelse hermed modtager Arriva i øvrigt omkring 60 nye 13,7 m-busser fra Scania, mens Connex hensætter henved 50 DAB-gasbusser fra 1997-99.

Ændringerne markerer begyndelsen på en række nedlæggelser af garager og busanlæg og oprettelse af nye. Når der ses bort fra nedlæggelsen af Connex' Valby-garage i august 2004, er det ellers flere år siden, der er sket betydelige ændringer i brugen af busanlæggene i Københavnsområdet.

Arriva lukker sin garage på Tangmosevej i Køge, som har været i brug siden 1978. Baggrunden er den simple, at garagens kørsel som nævnt er tabt til Connex. Connex har ikke ønsket at overtage garagen, men etablerer i stedet en grusplads-garage i Ølby-området. Ironisk nok erstattede netop busanlægget i Køge i sin tid en række mindre garager og opstillingspladser i Køge, Jersie, Solrød og Hundige.

Opdatering pr. 29. oktober 2005:
Connex' nye busanlæg til kørslen i Køge Bugt-området er ikke blot en gruspladsgarage, idet anlægget har eget værksted mv. Det er desuden ikke helt korrekt, at det ligger i Ølby, men derimod ved Ølsemagle Strand. Myldretid.dk beklager fejlene!

Det er dog ikke kun Connex, der gør sig i små grusplads-anlæg. Som tidligere beskrevet her på siderne, opretter Arriva pr. 23. oktober et nyt "busanlæg" i Glostrup, der alene skal rumme linje 2A, som overtages fra Connex. Pladsen har tidligere været benyttet som busanlæg af Combus i 1997-98.

Connex lukker samtidig sit busanlæg i Ejby, der ellers er meget nyt, idet det blev opført af Combus i 1998 til erstatning for føromtalte plads i Glostrup. Lukningen af dette anlæg skyldes, at det fra 23. oktober alene ville have haft linjerne 13 og 166 tilbage.

Endvidere vil man senere også lukke busanlægget i Vasbygade. I stedet skal en del af kørslen ske fra et mindre busanlæg i Nordhavnen. Gladsaxe garage på Columbusvej, der i øvrigt har eksisteret i 50 år til næste år, fortsætter og får overført en del af linjerne fra de nedlagte busanlæg.

Endelig skal en del af Arrivas busanlæg i Roskilde, der er beliggende sydvest for det egentlige busanlæg ud mod motorvejen, snart fraflyttes.