Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

VATs 4. udbud begynder

Af Thomas de Laine

Vejle Amts Trafikselskab, VAT, har nu indledt sin 4. udbudsrunde. Runden, der omfatter 38 pct. af den samlede kørsel i amtet, er til dels et genudbud fra 2. udbudsrunde, der effektueredes i 1996.

Der er tale om 115 busser og ca. 240.000 årlige køreplantimer fordelt på 35 enheder med fra 1 til 10 kontraktbusser. De nye kontrakter gælder fra 28. maj 2000 og tilbudsfristen er 6. septemer d.a.

Ifølge VAT ser man ikke på prisen alene men anlægger en helhedsvurdering, hvor man også ser på bl.a. kvaliteten, busmateriellet, arbejdsmiljøforholdene og driftsikkerheden.

Kilde: Pressemeddelelse og oversigt over udbudt kørsel fra VAT.