Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

VATs 4. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Omkring en tredjedel af den samlede kørsel for Vejle Amts Trafikselskab, VAT, var omfattet af den fjerde udbudsrunde, som blev afgjort på VATs bestyrelsesmøde onsdag d. 13. oktober 1999. I øvrigt samme dag som HTs 9. udbudsrunde.

Også hos VAT er priserne steget, men her er situationen modsat HTs den, at stigningen blev mindre end budgetteret. VAT havde nemlig regnet med en stigning på 10 pct., men priserne steg kun 3,1 pct.

Der var i alt 22 forskellige selskaber, der havde budt med i konkurrencen om de 115 kontraktbusser og i alt 240.000 køreplantimer, der var fordelt på 35 udbudsenheder. Enhed 1-18 var A-kontraktkørsel med 75 busser og 220.000 bustimer; enhed 19-35 var B-kontraktkørsel med 40 busser og 20.000 bustimer.

Antallet af entreprenører forøges, idet der ryger én ud, mens der kommer tre nye ind. VATs bestyrelsesformand Otto Herskind Jørgensen (V) er glade for, at så mange selskaber har deltaget i licitationen, og at prisen derved kan holdes i ro. Desuden er der ikke tendens til, at nogle få selskaber kommer til at dominere i amtet, udtaler han.

Efter dette udbud er Bent Thykjær den næststørste VAT-entreprenør med lidt over en fjerdedel af kørslen, mens Combus er den største med i underkanten af 40 pct.

Det er Taulov Turistfart, der mister deres kørsel. Samtidig kommer Papuga Bus ind i varmen igen, efter at være blevet slået ud ved 2. udbud i 1996. Derudover har Bække Buslinier Aps og Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser Aps som nye entreprenører vundet kørsel. Der er herefter 10 entreprenører i amtet.

De 22 bydere var Combus, Bent Thykjær, Wulff Bus, Vestbus, Arriva Danmark, City-Trafik, Jumbus, Holger Danske Bustrafik, Kaj Hansens Busser, Bække Buslinier, Papuga Bus, Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser, Folmans Busser, Tigerbus Rejser, Sdr. Bjert Rute- og Turisttrafik, Brædstrup Taxi, Vagns Turist, Rutebilselskabet Haderslev, Taulov Turistfart, Oves Taxi og Busservice og Klovborg Turistfart.

Kontrakterne træder i kraft d. 28. maj 2000, hvor VAT skifter køreplan for sine rutebillinier.

Ruterne blev fordelt som følger (i en del tilfælde er der kun tale om en del af kørslen på ruten):

Combus a/s:
Rute 101, 102, 103, 105, 119, 202, 203, 205, 216, 219, 694, 750, 751, 752, 830, 831, 833, 837, 844, 850, 851, 854, 856, 873, 875, 880 og 881
I alt 30 busser (enhed 1, 3, 4, 11 og 21)

Bent Thykjær:
Rute 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 202, 209, 213, 213, 215, 312, 316, 501, 502, 505, 508, 509, 600, 601, 604, 605, 606, 620, 621, 622, 630, 631, 649, 650, 660, 670, 671, 673, 674, 703, 704, 834, 852, 853, 870, 871, 872 og 954
I alt 53 busser (enhed 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 31, 32, 33 og 34)

Papuga Bus:
Rute 204, 216, 301, 832, 861, 874, 876, 877 og 878
I alt 8 busser (enhed 10 og 14)

Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser Aps:
Rute 307
I alt 2 busser (enhed 15)

Bække Buslinier Aps:
Rute 407, 410, 840, 879 og 882
I alt 2 busser (enhed 16)

Vagns Turist:
Rute 14, 209, 502, 506, 623, 624, 625, 633, 635, 660, 661, 662, 680, 681, 690, 691, 692, 693, 694, 698, 701, 702 og 761
I alt 20 busser (enhed 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30 og 35)

Herefter er kørselsfordelingen i amtet som følger:

Combus
Bent Thykjær
Wulff Bus
Papuga Bus
Sdr. Bjert Rute- og Turisttrafik
Arriva Danmark
Bække Buslinier
Nr. Nebel-Tarm-Sjern Busser
Oves Taxi og Busservice
Rårup Taxi og Minibusser
98 busser
65 busser
8 busser
8 busser
3 busser
42 busser
2 busser
2 busser
3 busser
20 busser
38,6 pct.
26,1 pct.
3,2 pct.
3,2 pct.
1,2 pct.
16,9 pct.
0,8 pct.
0,8 pct.
1,2 pct.
8,0 pct.
I alt 251 busser 100,0 pct.

Kilde: VAT-pressemeddelse af 13.10.99; VATs hjemmeside