Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HURs 12. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

City-Trafik klarer sig, men går lidt tilbage. Både Arriva og Connex går lidt frem. Det blev resultatet af HURs 12. udbud, som Trafikudvalget afgjorde ved et tidligt morgenmøde den 4. december. Resultatet indebærer bl.a., at City-Trafik får kørslen på den ene af de to udbudte A-buslinier.

De entreprenører, der har vundet kørsel, udfører også i dag al kørslen, men med en anderledes fordeling. I alt berøres ca. 570 chauffører af ændringerne. De nye kontrakter træder i kraft pr. 25. maj 2003, og herefter vil Connex have en markedsandel i Hovedstadsområdet på 32,5 pct. mod 31,3 pct. i dag. Tilsvarende vil City-Trafik have en andel på 12,7 pct. mod 16,8 pct. i dag, mens Arriva vil have en markedsandel på 44,8 pct. mod 41,9 pct. i dag. Den udbudte kørsel svarer til ca. 18 pct. af HURs samlede kørsel.

Af de i alt 185 busser i udbuddet, vil de 81 fra maj måned være helt nye busser, der efter kort tid vil blive efterfulgt af yderligere 29 nye busser. Desuden vil 75 brugte, renoverede busser fortsætte i drift. Det bliver linie 1A, 6A og 500S, der får nye busser straks, mens linie 150S må vente lidt. Linie 150S betjenes i dag af ledbusser, men vil tilsyneladende fremover blive betjent med 13,7 m-busser. A- og S-busserne vil få klimaanlæg, og alle nye såvel som brugte busser vil være udstyret med partikelfiltre.

Priser og konkurrence
I såvel HUR-området som i de øvrige amter har man ved de seneste udbudsrunder set en stigning i bustimepriserne. Den gennemsnitlige vogntimepris på linierne i 12. udbud blev 446 kr., og det svarer til niveauet fra 9.-10. udbud.

Det er fortsat ikke oplyst, hvor mange tilbudsgivere, der var, og hvilke, der bød på hvad. En del af "udbud efter forhandling" indebærer også, at de enkelte tilbudsgivere ikke må vide for meget om hinanden under de forhandlinger, der har pågået siden afleveringen af tilbuddene.

HUR modtog i alt 144 tilbud fordelt på samtlige udbudsenheder. Samtlige bydere har budt med både nyt og brugt materiel; både nye og brugte 12 m-busser og nye 13,7 m-busser og brugte ledbusser. Alle busser opfylder Euro II-normen, og de nye opfylder Euro III-normen.

De nye kontrakter
Kontraktperioden vil være 6 år fra maj 2003 til efteråret 2009 med mulighed for forlængelse til køreplansskiftet i foråret 2011. Dog vil kontrakten om linie 167 (udbudsenhed 13) kun løbe til efteråret 2006, da en 3-årig kontraktperiode for denne linie giver mulighed for at samle linien med tilknyttede andre linier i et andet udbud.

Resultatet linie for linie:

City-Trafik A/S:
Linie 1A, 72E, 141, 149, 161, 174E, 500S, 548P og 549P (enhed 1, 3, 7, 9 og 14). Heraf overtages linie 161 fra Connex, mens linie 1A nyoprettes - i det væsentlige til erstatning for linie 650S, som City-Trafik i dag kører.

Arriva Danmark A/S:
Linie 95N, 143, 147, 150S, 151, 152, 153E, 154E, 156, 157, 158, 159, 165, 167 og 354 (enhed 4, 6, 8, 10, 12 og 13). Heraf køres linierne 95N, 150S og 354 i forvejen af Arriva, mens de øvrige i dag køres af Connex.

Connex Danmark A/S:
Linie 6A, 169, 179, 182, 183, 187, 590P og 591P (enhed 2, 5 og 11). Heraf overtages linie 187 fra Arriva og de øvrige linier fra City-Trafik, undtagen linie 6A, der nyoprettes.

Kilder: Pressemeddelelser fra HUR 04.12.02; dokumentet "12. udbud af almindelige rutekørsel" fra Trafikudvalgets møde d. 04.12.02 [http://www.hur.dk/view.asp?ID=1659, 04.12.02]