Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Mere om HURs 12. udbud

Af Thomas de Laine

I august udsendte HUR udbudsmaterielet til 12. udbud. Da udbuddet er "udbud efter forhandling", er det begrænset, hvad der vides. Det vides f.eks. ikke, hvilke entreprenører, der er blevet prekvalificeret, men vi kan jo nok vente, at "de tre store" i hvert fald er med, og der er også kørsel i De Hvide Bussers sædvanlige område.

Ubuddet er et genudbud af kørsel fra 5., 6. og 7. udbudsrunde, nemlig City-Trafiks kontrakter fra 5. udbud i 1996, Arriva Danmarks kontrakter fra 6. udbud i 1997 (linie 150S og Kokkedal-linierne) og Connex Transports kontrakter fra 7. udbud i 1998 (Ballerup-linierne).

Følgende kørsel er udbudt i 12. udbudsrunde:
Udbuds-
enhed
Antal
busser
Linier, køreplantimer, nuværende entreprenør
138/29*Linie 1A med ca. 184.900 eller 152.900 vogntimer/år med hhv. 12 m- eller 13,7 m-/ledbusser
Ny linie
231Linie 6A med ca. 150.200 vogntimer/år
Ny linie
39**Linie 141, 149, 548P og 549P med ca. 30.900 vogntimer/år
Køres i dag af City-Trafik, Hvidovre (5. udbud)
411Linie 143, 147, 156, 157, 158 og 159 med ca. 49.700 vogntimer/år
Køres i dag af Connex Transport, Gladsaxe (7. udbud)
59/8***Linie 182, 183, 187, 590P og 591P med ca. 24.700 vogntimer/år
Køres i dag af City-Trafik, Holte (5. udbud); 187 dog af Arriva Danmark, Kokkedal (6. udbud)
611Linie 153E og 154E med ca. 18.500 vogntimer/år
Køres i dag af Connex Transport, Gladsaxe (7. udbud)
721Linie 500S med ca. 69.100 vogntimer/år
Køres i dag af City-Trafik, Glostrup (5. udbud)
817****Linie 150S og 95N med ca. 46.400 vogntimer/år
Køres i dag af Arriva Danmark, Kokkedal (6. udbud)
920Linie 161 og 174E med ca. 45.200 vogntimer/år
Køres i dag af hhv. Connex Transport, Gladsaxe (7. udbud) og City-Trafik, Holte (5. udbud)
105Linie 354 med ca. 23.700 vogntimer/år
Køres i dag af Arriva Danmark, Kokkedal (6. udbud)
116Linie 169 og 179 med ca. 29.200 vogntimer/år
Køres i dag af City-Trafik, Holte (5. udbud)
127Linie 152 og 165 med ca. 29.200 vogntimer/år
Køres i dag af Connex Transport, Gladsaxe (7. udbud)
133Linie 167 (og ture i myldretiden på linie 151) med ca. 14.900 vogntimer/år
Køres i dag af Connex Transport, Gladsaxe (7. udbud)
147Linie 72E med ca. 21.200 vogntimer/år
Køres i dag af City-Trafik, Bryggen 3 (5. udbud)
I alt184-194Ca. 705.000-737.000 vogntimer/år

* Enten 38 12 m-busser eller 29 13,7 m-/ledbusser
** Heraf 3 13,7 m-/ledbusser
*** Enten 9 12 m-busser eller 5 12 m- og 3 13,7 m-/ledbusser
**** Alle 13,7 m-/ledbusser

Som det ses, er City-Trafiks kørsel på linierne 1, 9, 19, 20, 31, 32, 36, 46, 79E, 550S og 650S ikke blevet genudbudt. En del af denne kørsel er indblandet i ændringerne i forbindelse med metroens åbning pr. 20. oktober 2002, således at City-Trafik herefter vil køre på delvist andre linier (se A-busnettet - linieoversigt for mere om dette). Andre af linierne erstattes af linie 1A og 6A. Det korte af det lange er imidlertid, at City-Trafiks kørsel på disse linier og de linier, som City-Trafik overtager 20. oktober, ikke bliver genudbudt.

Dette må formodes at hænge sammen med kontraktændringer og kørselsnedskæringer i forbindelse med de næste etaper af A-busnettets indførelse. Det var som bekendt også planen, at nedskæringerne som følge af metroen skulle klares ved at genudbyde mindre kørsel, end der udløb kontrakter på. Uheldigvis for City-Trafik, er man altså tilsyneladende blevet offer for dette.

Enkelte udbudsenheder består af linier, der på nuværende tidspunkt køres af forskellige entreprenører. Linie 161 og 174E udbydes således sammen, ligesom linie 187 udbydes sammen med linier fra City-Trafiks 1996-kontrakt.

Fristen for at afgive tilbud var 30. september 2002, og kørslen skal påbegyndes 25. maj 2003. HURs afgørelse kan forventes i december.