Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

HURs 12. udbud igang

Af Thomas de Laine

12. udbud skulle egentlig omfatte 207 busser og ca. 756.000 vogntimer pr. år, men da der fra maj 2003 skal reduceres i driften med cirka 70.000 vogntimer, bliver der tale om et udbud af ca. 190 kontraktbusser og 686.000 vogntimer.

Udbuddet omfatter den resterende kørsel fra 5. udbud, dvs. City-Trafiks kontrakter fra 1996, samt kørsel fra 6. og 7. udbud i 1997-98, der ligger hos Connex Transport og Arriva. Alt i alt er der tale om at genudbyde følgende kørsel:

  • 147 busser fra City-Trafik A/S og ca. 534.000 vogntimer/år. Kontrakten er fra 5. udbud/1996 og er i 2001 forlænget til 2003.
  • 21 busser fra Arriva Danmark A/S og ca. 76.000 vogntimer/år. Kontrakten er fra 6. udbud/1997 og er i 2002 forlænget med et halvt år til 2003.
  • 39 busser fra Connex Transport Danmark A/S og ca. 146.000 vogntimer/år. Kontrakten er fra 7. udbud/1998 og er i 2002 forlånget med et halvt år til 2003.

Det ses heraf, at HUR ikke genudbyder al kørsel fra 6. og 7. udbudsrunde, og at genudbuddet ikke omfatter kontrakter med gasbusser.

Kontraktbegyndelse bliver i maj 2003, og de nye kontrakter kommer til at løbe i 6 år. Nogle linier eller udbudsenheder kan dog få kortere kontraktperioder i forbindelse med etableringen af A-busnettet, ligesom man vil kunne forhandle om både kortere og længere kontrakter, bl.a. for at få en mere jævn udbudsrytme.

Udbuddet omfatter ca. 18 pct. af HURs samlede kørsel fordelt på ca. 40 buslinier. Udbudsenhederne vil omfatte ca. 5-20 busser, men der er ingen detaljer endnu pga. arbejdet med A-busnettet. HUR har heller ikke fremlagt, hvilke linienumre, der er tale om, og det kommende rutebytteri taget i betragtning er det nok meget smart.

Udbuddet er igangsat medio juni 2002 med annoncering i EF-Tidende. Primo august vil prækvalifikationsfasen blive afsluttet, og umiddelbart herefter kan udbusmaterialet udsendes. Tilbudsfristen bliver formentlig i september 2002, og Trafikudvalget skal vælge entreprenører i januar 2003.

Også denne gang bliver der tale om udbud efter forhandling med forhandlingstemaerne pris, busmateriel, forslag til mindre køreplansjusteringer og kontraktlængder. Det vil fortsat være "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", der bliver valgt baseret på pris, kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel.

Formen "udbud efter forhandling" var et forsøg i 11. runde, og evalueringen har vist, at der har været stor tilfredshed med den. De indvolverede entreprenører har endvidere oplevet den direkte kontakt ved forhandlingerne som positiv, men ønskede ligesom de faglige repræsentanter dog større åbenhed om det endelige resultat.

Ved 11. runde offentliggjorde HUR heller ikke de bustimepriser, der var blevet budt med. Dette skyldtes dels, at der var forhandlet om dem, og at de derfor ikke kunne sammenlignes, dels at HUR ikke har pligt til at offentliggøre disse oplysninger ifølge EU-direktiverne. HUR vil tilsyneladende opretholde denne praksis, ligesom også 12. runde bliver udbud efter forhandling.

På nedenstående graf ses udviklingen i bustimeprisen i de 11 udbudsrunder fra 1990 til 2002. Og prisen var sidste gang helt oppe på samme niveau som i 3. runde i 1992:

Udviklingen i bustimepriser 1990-2002

(Kilde: Trafiktal, HTs hjemmeside)

Kontraktforlængelser
Som tidligere bemærket, er det ikke al den kørsel, der oprindeligt stod til udløb i 2002 og 2003, der nu bliver genudbudt. Connex Transports tidligere Combus-kontrakter fra 6. og 7. udbud og Arriva Danmarks kontrakt fra 7. udbud samt Partner Bus' kontrakt bliver ikke gendudbudt. Disse kontrakter omfatter bl.a. de fleste af HT-områdets flaskegasbusser.

Der er formentlig især to årsager til, at HUR på det seneste har forlænget kontrakter i betydeligt omfang:

  1. De kontrakter, der står til genudbud, er indgået mens bustimeprisen var på sit laveste i 1997-98
  2. Det er praktisk i forhold til implementeringen af A-busnettet og nedskæringer i driften som følge af metroen
HUR sparer som føge af grund nr. 1 med andre ord en del penge på at udskyde genudbud. Spørgsmålet er så, hvordan den videre prisudvikling bliver.

Kilde: Dokumentet "HURs 12. udbud af almindelig rutekørsel" fra Trafikudvalgets møde 10.06.02 [http://www.hur.dk/view.asp?ID=1214]; HTs hjemmeside [http://www.ht.dk/tempfiles/22.asp#6.2.3.10]

Se også:

Flere detaljer i dokumentet fra Trafikudvalgets møde d. 10. juni 2002
 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
26. juni 2002

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/212
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.