Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HURs 12. udbud igang

Af Thomas de Laine

12. udbud skulle egentlig omfatte 207 busser og ca. 756.000 vogntimer pr. år, men da der fra maj 2003 skal reduceres i driften med cirka 70.000 vogntimer, bliver der tale om et udbud af ca. 190 kontraktbusser og 686.000 vogntimer.

Udbuddet omfatter den resterende kørsel fra 5. udbud, dvs. City-Trafiks kontrakter fra 1996, samt kørsel fra 6. og 7. udbud i 1997-98, der ligger hos Connex Transport og Arriva. Alt i alt er der tale om at genudbyde følgende kørsel:

Det ses heraf, at HUR ikke genudbyder al kørsel fra 6. og 7. udbudsrunde, og at genudbuddet ikke omfatter kontrakter med gasbusser.

Kontraktbegyndelse bliver i maj 2003, og de nye kontrakter kommer til at løbe i 6 år. Nogle linier eller udbudsenheder kan dog få kortere kontraktperioder i forbindelse med etableringen af A-busnettet, ligesom man vil kunne forhandle om både kortere og længere kontrakter, bl.a. for at få en mere jævn udbudsrytme.

Udbuddet omfatter ca. 18 pct. af HURs samlede kørsel fordelt på ca. 40 buslinier. Udbudsenhederne vil omfatte ca. 5-20 busser, men der er ingen detaljer endnu pga. arbejdet med A-busnettet. HUR har heller ikke fremlagt, hvilke linienumre, der er tale om, og det kommende rutebytteri taget i betragtning er det nok meget smart.

Udbuddet er igangsat medio juni 2002 med annoncering i EF-Tidende. Primo august vil prækvalifikationsfasen blive afsluttet, og umiddelbart herefter kan udbusmaterialet udsendes. Tilbudsfristen bliver formentlig i september 2002, og Trafikudvalget skal vælge entreprenører i januar 2003.

Også denne gang bliver der tale om udbud efter forhandling med forhandlingstemaerne pris, busmateriel, forslag til mindre køreplansjusteringer og kontraktlængder. Det vil fortsat være "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", der bliver valgt baseret på pris, kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel.

Formen "udbud efter forhandling" var et forsøg i 11. runde, og evalueringen har vist, at der har været stor tilfredshed med den. De indvolverede entreprenører har endvidere oplevet den direkte kontakt ved forhandlingerne som positiv, men ønskede ligesom de faglige repræsentanter dog større åbenhed om det endelige resultat.

Ved 11. runde offentliggjorde HUR heller ikke de bustimepriser, der var blevet budt med. Dette skyldtes dels, at der var forhandlet om dem, og at de derfor ikke kunne sammenlignes, dels at HUR ikke har pligt til at offentliggøre disse oplysninger ifølge EU-direktiverne. HUR vil tilsyneladende opretholde denne praksis, ligesom også 12. runde bliver udbud efter forhandling.

På nedenstående graf ses udviklingen i bustimeprisen i de 11 udbudsrunder fra 1990 til 2002. Og prisen var sidste gang helt oppe på samme niveau som i 3. runde i 1992:

Udviklingen i bustimepriser 1990-2002

(Kilde: Trafiktal, HTs hjemmeside)

Kontraktforlængelser
Som tidligere bemærket, er det ikke al den kørsel, der oprindeligt stod til udløb i 2002 og 2003, der nu bliver genudbudt. Connex Transports tidligere Combus-kontrakter fra 6. og 7. udbud og Arriva Danmarks kontrakt fra 7. udbud samt Partner Bus' kontrakt bliver ikke gendudbudt. Disse kontrakter omfatter bl.a. de fleste af HT-områdets flaskegasbusser.

Der er formentlig især to årsager til, at HUR på det seneste har forlænget kontrakter i betydeligt omfang:

  1. De kontrakter, der står til genudbud, er indgået mens bustimeprisen var på sit laveste i 1997-98
  2. Det er praktisk i forhold til implementeringen af A-busnettet og nedskæringer i driften som følge af metroen
HUR sparer som føge af grund nr. 1 med andre ord en del penge på at udskyde genudbud. Spørgsmålet er så, hvordan den videre prisudvikling bliver.

Kilde: Dokumentet "HURs 12. udbud af almindelig rutekørsel" fra Trafikudvalgets møde 10.06.02 [http://www.hur.dk/view.asp?ID=1214]; HTs hjemmeside [http://www.ht.dk/tempfiles/22.asp#6.2.3.10]