Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

København: Ændringer i entreprenører, kontrakter, bustyper og garager pr. 20. oktober

Af Thomas de Laine

Der sker en del omrokeringer af linier mellem entreprenørerne den 20. oktober. Dette skyldes oprettelsen af de nye linier 2A og 5A (og enkelte andre) samt nedlæggelsen af linierne 2, 4E, 5, 9, 11, 19x, 20, 37, 46, 79E og 534P. Endvidere sker der ændringer på linierne 8, 12, 16, 19, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 43, 72E, 75E, 250S og 350S, der har en vis indflydelse på antallet af busser på disse linier. Rokaden skyldes bl.a., at en del entreprenører skal have kompensation for kørsel, der bortfalder ved køreplansskiftet.

Endvidere ændres busbenyttelsen på en del linier. Det er således efter 20. oktober nogle andre linier, der kører med gasbusser, 13,7 m-busser og dobbeltdækkere.

Endelig flyttes en del kørsel mellem kontrakter fra de forskellige udbudsrunder. Dette er alt sammen en del af det puslespil, der skal gå op således, at ingen entreprenør får reduceret sin kørsel mere, end kontrakterne giver mulighed for.

Ændringerne linie for linie
For en samlet oversigt over linie- og køreplansændringerne henvises til Køreplansændringer ved metroens indvielse. Alle de nedenstående ændringer sker pr. 20. oktober, medmindre andet er angivet.

Linie 2A (ny linie): Køres af Connex Transport Danmark A/S, Gladsaxe (8. udbud/1999). Der benyttes Berkhof-gasbusser på linien. Disse busser kører i dag på linie 350S, og en del af dem kan allerede nu ses i drift i A-busdesign.

Linie 5A (ny linie): Køres af Arriva Danmark A/S, Ryvang (10. udbud/2001 (og linie 11's busser fra 9. udbud/2000)). Der skal køre 13,7 meter-busser på linien, og disse busser må nødvendigvis tages fra linierne 11, 14 og 16. Der er tale om Volvo/Aabenraa-laventrébusser.

Der skal i alt bruges 86 A-busser til de to nye buslinier.

Linie 6: Betjenes fremover med 12 m-gasbusser. (Tilføjelse pr. 17. okt. 02: Der sker ikke nogen ændring derved.)

Linie 12: Køres af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade (5. udbud/1996). Køres i dag af Connex Transport Danmark A/S, Valby (7. udbud/1998). Der vil altså ikke køre gasbusser på linien.

Linie 14: Køres ikke længere med 13,7 m-busser og flyttes til 9. udbud/2000.

Linie 16: Køres ikke længere med 13,7 m-busser men med 12 m-gasbusser og flyttes til 7. udbud/2000.

Linie 19: Køres af Arriva Danmark A/S, Ryvang (10. udbud/2001). Køres i dag af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade (5. udbud/1996). Ekstrakørsel (linie 19x, 9. udbud/2000) ved City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade, ophører.

Linie 22: Flyttes til 8. udbud/1999 fra 7. udbud/1998.

Linie 28: Køres af Connex Transport Danmark A/S, Vasbygade (7. udbud/1998). Køres i dag af Arriva Danmark A/S, Ryvang (7. udbud/1998). Connex Transport har tidligere kørt linie 28 i årene 1994-98 - dengang hed selskabet dog Linjebus. Linien betjenes fremover ikke med gasbusser.

Linie 30: Køres af Connex Transport Danmark A/S, Vasbygade (7. udbud/1998). Køres i dag af Arriva Danmark A/S, Ryvang (10. udbud/2001). Linien betjenes fremover med gasbusser.

Linie 33 (ny linie): Køres af City-Trafik A/S, Bryggen 3 (5. udbud/1996). Linierne 31 og 32 køres også af linie 33-busser fra Rådhuspladsen, der fortsætter fra Ørestad st. som linie 31 eller 32. Linie 31 og 32 køres i dag af City-Trafik A/S, Bryggen 3. City-Trafik har tidligere kørt halvdelen af turene på den daværende linie 33 i 13 måneder i 1990-91.

Linie 34: Køres af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade (5. udbud/1996). Linien køres i dag af Connex Transport Danmark A/S, Vasbygade (7. udbud/1998). City-Trafik har tidligere kørt på linien i årene 1991-98.

Linie 47: Betjenes fremover med gasbusser.

Linie 68: Flyttes til 9. udbud/2000 (underentreprenørkørsel for City-Trafik i stedet for linie 4E) fra 6. udbud/1997. Linien betjenes fremover ikke med gasbusser.

Linie 72E: Køres af City-Trafik A/S, Bryggen 3 (flyttes fra 5. udbud/1996 til 9. udbud/2000). Linien overgår til betjening med dobbeltdækkere (8 stk.) fra linie 250S, der jo nedskæres, hvorfor der er dobbeltdækkere til overs. Ifølge det nye køreplanshæfte køres linien af Bryggen 3, men linie 250S er stationeret på Thorvald Borgs Gade. Linie 72E køres i dag af City-Trafik A/S, Bryggen 3. Da linie 72E er med i HURs 12. udbudsrunde, skal der findes ny anvendelse for dobbeltdækkerne fra 25. maj 2003.

Linie 73 betjenes med gasbusser.

Linie 75E: Køres af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade (5. udbud/1996). Linien køres i dag af Connex Transport Danmark A/S, Vasbygade (6. udbud/1997).

Linie 77 og 78 (nye linier): Køres af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade (9. udbud/2000). Linierne er til dels en omlægning af linie 37, der i dag køres af Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 81N: Deles fremover af Connex Transport Danmark A/S i Gladsaxe og Glostrup. Køres i dag alene af Gladsaxe (med linie 350S' busser).

Linie 84N: Køres fremover med gasbusser.

Linie 93N: Ophører med at være delt mellem Arriva Danmark A/S, Ballerup og Ryvang. Køres fremover kun af Ballerup.

Linie 96N: Deles fremover af Arriva Danmark A/S i Ballerup og Ryvang. Sidstnævnte garage vil køre med gasbusser. Køres i dag alene af Ballerup.

Linie 168E (ny linie): Køres af Connex Transport Danmark A/S, Gladsaxe (7. udbud/1998).

Linie 250S: Betjenes fortsat med dobbeltdækkere (14 stk.).

Alle linier fordelt på entreprenører
Herefter er fordelingen på entreprenører som følger (linie 1-85N og S-busser i København):

Arriva Danmark A/S:
Linie 5A, 6, 10, 14, 16, 19, 21, 29, 82N, 83N og 84N.

Connex Transport Danmark A/S:
Linie 2A, 3, 8, 13, 18, 22, 28, 30, 39, 40, 42, 43, 47, 67, 68, 69, 73, 80N, 81N, 100S, 168E og 350S.

City-Trafik A/S:
Linie 1, 12, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 72E, 75E, 77, 78, 85N, 250S, 550S og 650S.

Kilder: HT-køreplanshæfte 20.10.02-24.05.03; http://www.busfronten.dk/abus.htm, 05.10.02; Busfronten nr. 164/okt. 2002