Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Combus: Reaktioner på EU-svar

Af Thomas de Laine

Onsdag d. 28. marts svarede EU-Kommissionen, at de 500 mill. kr., der af statskassen er postet i Combus, var lovlig statsstøtte (se "EU siger god for Combus-salg"). Dette svar vækker ikke glæde hos Danske Busvognmænd og de borgerlige.

Overtagelsesdatoer
Med EUs svar var vejen banet for Trafikministeriets salg af Combus til Arriva. Om eftermiddagen den 2. april fandt den endelige formelle overdragelse af aktierne i Combus til Arriva sted. Prisen var som bekendt 100 kr. Tilbage står nu udskiftning af bestyrelsen i Combus og fusion med Arriva. I forbindelse med salget forventer Combus' direktør Ole Kalør at fratræde selskabet. Muligvis flytter Arriva Danmark hovedkontor fra de lejede lokaler i Albertslund til Combus' på Forbindelsesvej i Søndre Frihavn.

Cirka halvdelen af kørslen videresælges til Connex Transport Danmark A/S. Dette selskab overtager kørslen 1. maj, hvilket er en måned senere end oprindeligt aftalt. Det har bare ikke være praktisk muligt at sikre den videre overdragelse før pr. 1. maj, skriver Børsen.

Med andre ord deles Combus i to pr. 1. maj, hvor den ene halvdel overtages af Connex Transport, mens den anden overtages af Arriva. Arriva-delen videreføres som Arriva Skandinavien A/S og skal til næste år fusioneres med Arriva Danmark. Man venter med fusionen, fordi der er en frist på nogle måneder, hvor der kan anlægges sag mod Kommissionen efter dens svar. I øvrigt er Arriva Danmarks administrerende direktør Johnny Hansen nu også blevet adm.dir. for Combus.

Børsen skriver 20. april, at der formentlig vil blive fyret ca. 85 Combus-medarbejdere af det tekniske og administrative personale. Alle chaufførerne beholder deres job, men bliver naturligvis fordelt mellem selskaberne.

Det halve Combus videresolgt for 200 mill. kr.
Den pris, Connex Transport måtte betale for halvdelen af Combus, var mere end 200 mill. kr. Adm.dir. i Arriva Danmark Johnny Hansen siger: "Årsagen til, at vi kan sælge halvdelen af Combus for mere end 200 mio. kr., er, at der ikke længere er gæld i den del af selskabet, Connex Transport overtager. Vi har overdraget busser til en værdi af mere end 400 mio. kr. til Connex Transport og en stor gruppe af medarbejdere flytter også med over. Dertil kommer, at Connex Transport overtager kørselskontrakter, som er tabsgivende. På den baggrund er prisen regnet ud."

Da Arriva overtog Combus havde selskabet en gæld på 800 mill. kr. Arriva har lånt Combus 400 mill. kr., så de fem banker kunne betales ud. Bankerne undgår nu at blive ufrivillige busejere.

Ifølge Børsen kommer Combus ud af det indeværende år med et underskud på ca. 120 mill. kr., hvoraf omkring 60-65 mill. ender hos Arriva Skandinavien. Arriva Danmark forventes at få et overskud på nogle og tyve millioner kr.

Vognmændene
Jørgen Andersen, der er bestyrelsesformand i Danmarks nu tredjestørste busselskab City-Trafik og selv vognmand i Ballerup med firmaet Gråhundbus, har tidligere kritiseret Combus. Efter EU-Kommissionens afgørelse siger han:

"Jeg er dybt desillusioneret og skuffet. Afgørelsen viser klart, at der er forskel på Per og Poul. Havde vi andre gjort noget lignende, så havde vi fået et ordentligt gok. Combus bød priserne ned og hentede underskuddet på Christiansborg. På den måde har de påført os andre store tab."

City-Trafik har tidligere tabt kørsel i København, Kolding og Skanderborg til Combus.

Brancheforeningen Danske Busvognmænds formand Steen Fris siger:

"Man kunne håbe på, at man dengang i 1995 havde gjort det klart, at Combus skulle leve uden hjælp fra såvel DSB som statskassen. Det vigtige i dag er, at selskabet er solgt, så den svært unfair konkurrence forsvinder. Vi har intet hørt fra EU-Kommissionen, og man kan da undre sig over, at staten kan få en hurtig afgørelse i EU, mens vi andre må vente årevis på at få en klage behandlet. Endnu kan jeg derfor ikke sige, hvad vi gør, men det var rart at slippe af med Combus, om end omstændighederne kunne være bedre."

De borgerlige partier er selvfølgelig på vognmændenes side i denne sag. De konservatives trafikordfører Kaj Ikast har bl.a. sagt, at det virker som om, Kommissionen ikke har forstået noget som helst i sagen, og at der er tale om konkurrenceforvridning af værste art. Han vil have ansvaret placeret og sagen forfulgt gennem Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Og Karin Riis-Jørgensen, der er Europaparlamentsmedlem for Venstre, føler sin retsbevidsthed krænket. "En skandale som Combus må aldrig gentage sig," siger hun.

Ikke en sag for EF-Domstolen
Steen Fris har som formand for brancheforeningen flere gange truet med, at foreningen ville gå til EF-Domstolen, hvis Kommissionens afgørelse gik dem imod. Og efter Kommissionen svarede, har eksperter i EU-ret (der er vist tale om lic.jur. Peter Vesterdorf) anbefalet, at Kommissionens afgørelse ankes til Domstolen. Men Johnny Hansen, adm.dir. i foreningens største medlem Arriva Danmark, kan overhovedet ikke forestille sig, at foreningen anlægger sag:

"Det er rigtigt, at da vi blev medlem af foreningen (sidste år, red.), var vi enige om, at vi ville have et svar fra EU-Kommissionen. Det har vi nu fået, og dermed er den ikke længere. En forening kan ikke anlægge sag mod to tredjedele af sine egne medlemmer. Det er ganske utopisk for såvel Arriva som for Connex," siger han.

"Vi har fra begyndelsen gjort det klart - også for disse selskaber - at vi vil køre sagen helt til enden. Det er vel også i deres interesse at få alle oplysninger frem," mener Steen Fris. Først sidste år indmeldte både Arriva Danmark, Combus og Connex Transport sig i Danske Busvognmænd.

200 mill. kr. under kostprisen
Vicedirektør Peter Junge, Connex Transport Danmark, har udtalt til Børsen, at der mangler ca. 200 mill. kr. om året på markedet for buskørsel for det offentlige i Danmark, eller med andre ord, at busselskaberne i øjeblikket kører for ca. 200 mill. kr. pr. år under kostprisen.

Alle forventer nu, at priserne på kontraktkørsel for trafikselskaberne vil stige, og der har allerede været afholdt flere licitationer, hvor prisniveauet et steget. I HT-området var de hidtil laveste priser ved 7. udbudsrunde i 1997/98, hvor bl.a. Combus vandt stort. Netop denne kørsel er i dag en af de stærkt underskudsgivende dele af Combus. Combus har generelt, som det fremgår af ovenstående, fået en stor del af skylden for, at priserne på buskørsel er presset ned på et uholdbart niveau.

Combus' medarbejderblad Buster skrev i nr. 3/1996:

DSB bussers tilbudspolitik er populært blevet udtrykt i sloganet: "Det er sjovere at vinde end at tabe; medmindre man taber på det, man vinder".
Bare sådan til refleksion...

Kilder: Politiken 29.03.01; Børsen 30.03.01, 03.04.01 og 20.04.01; Berlingske Tidende 29.03.01, 30.03.01, 11.04.01 og 14.04.01; Jyllands-Posten 29.03.01; Buster nr. 3/juni 1996