Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Odenses bybusser i udbud

Af Thomas de Laine

To byer i landet har hidtil ikke haft bybuskørslen i licitation: Odense og Århus. Begge steder er man for tiden i færd med at udbyde kørslen. I Århus kun en mindre del og i Odense langt hovedparten.

Allerede i 2002 var en del af bybuskørslen i Odense i udbud. Forinden var det kommunalt ejede Odense Bytrafik blevet opdelt i en bestillerfunktion, der fortsat hed Odense Bytrafik, og en udførerfunktion kaldet Odense Bybusser. Det blev Odense Bybusser, der vandt udbuddet, som omfattende en fjerdedel af kørslen. Siden har der ikke været yderligere udbud i Odense. Ved kommunalreformen blev FynBus gjort til trafikselskab for også de kommunale bybusser og lokalruter. Odense Bytrafik eksisterer således ikke længere, og Odense Bybusser har siden 1. januar 2007 været en del af FynBus, men fortsat fungeret som busselskab i Odense.

Bybus i Odense
Denne højgulvsbus af årgang 1990 skal overtages sammen med bybuskørslen i Odense. Inden for det første driftsår skal den skiftes ud. Foto i Odense 18. november 2005: Thomas de Laine.

FynBus har nu sendt hovedparten af bybuskørslen i Odense i udbud som sin første udbudsrunde. Det drejer sig om 66 driftsbusser, 6 dublerings- og ekstrabusser og ca. 173.000 årlige køreplantimer. Da man i Odense har et antal tjenestemandsansatte chauffører, der ikke ønskes indblandet, vil Odense Bybusser efter udbuddet fortsat køre med 12 driftsbusser på udvalgte linjer. Odense Bybusser er ikke deltager ved udbuddet som tilbudsgiver.

Det er den samlede kørsel, der kan bydes på, inklusive kantinedrift, renholdelse af endestationer og servicering af Odense Bybussers tilbageværende busser fra værkstedet på Gammelsø 6 i Odense. Vinderen af udbuddet er forpligtet til at leje dette i øvrigt forholdsvis nye busanlæg. Endvidere har ca. 230 ansatte ret til virksomhedsoverdragelse, og vinderen af udbuddet skal beskæftige et antal tjenestemænd, der udlånes fra FynBus/Odense Bybusser.

Den nye entreprenør skal overtage 82 af Odense Bybussers vogne, hvoraf et antal er leaset fra Fleggaard Busleasing. Når kontrakten udløber, er der ingen pligt for FynBus eller en ny entreprenør til at overtage busser. I løbet af det første driftsår skal 11 almindelige busser udskiftes med servicebusser på 9,5-10,5 m. En række andre busser, der ikke opfylder bestemte miljøkrav, skal ligeledes i det første driftsår udskiftes, i øvrigt med 13,7 m-busser, da Odense Kommune påregner at indføre miljøzoner.

De busser, der skal overtages, er følgende:

Odense Bybusser fortsætter kørslen på linjerne 29, 81 og 91/92 og beholder 15 af busselskabets nuværende busser, som vinderen af udbuddet altså skal servicere. Disse busser er:

FynBus vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra priser, der vægtes 50-60 pct., den tilbudte kvalitet i opgaveløsningen, der vægtes 20-30 pct., og kvalitetssikring, som har vægten 15-25 pct.

Udbudsmaterialet blev offentliggjort i december 2007, og der er tilbudsfrist 17. marts 2008. Afgørelsen træffes i april, og kontrakten vil være 5-årig med begyndelse 29. juni. FynBus har mulighed for at forlænge kontrakten i 1 eller 2 år.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. udbuddet, FynBus, december 2007; Claus Aubro Christensen (tak!)