Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Odense Bytrafik privatiseres

Af Thomas de Laine

Tirsdag d. 25. april nedlagde chaufførerne hos Odense Bytrafik arbejdet. Arbejdsnedlæggelser er forholdsvis sjældne i Odense, hvor det kommunale Odense Bytrafik siden 1952 har stået for al bybustrafikken i byen. Anledningen til arbejdsnedlæggelsen var byrådsmødet den 25. april, hvor Miljø- og Teknikudvalget indstillede til byrådet, at Odense Bytrafik privatiseres. Dette er dog ikke besluttet endnu.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Borgmesterforvaltningen, Miljø- og Teknikforvaltningen og ledelse og medarbejdere ved Odense Bytrafik har i samarbejde med konsulentfirmaet COWI Consult udarbejdet en analyse af udlicitering ved Odense Bytrafik. Analysen omfattede juridiske og lovgivningsmæssige forhold, økonomiske forhold, organisatoriske forhold og servicemæssige forhold. På de tre sidste områder var der tale om en sammenligning med Aalborg Omnibus Selskab.

Miljø- og Teknikforvaltningen indstillede til Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling, at byrådet tiltræder, at Odense Bytrafiks kørsel udliciteres.

Det konkluderedes, at medarbejderne iht. virksomhedsoverdragelsesloven ville skulle overtages af det nye selskab. Dog skulle de tjenestemandsansatte medarbejdere have anden passende beskæftigelse hos Odense Kommune. Alternativt ville de skulle have rådighedsløn, fordi deres stilling blev nedlagt. Tjenestemænd er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Analyserapporten fortalte endvidere, at omkostningsniveauet i Odense er højere end i Aalborg, hvilket bl.a. skyldes aftaleforhold, højere sygefravær, betalte pauser, større genetillæg, større beredskab i tilfælde af nedbrud mm.

Rapporten oplyser også, at omkostningerne i forbindelse med licitationerne, kontrol og kontraktstyring giver nogle administrative omkostninger i Aalborg, der er ca. 2 mill. kr. større end i Odense. Odense udmærkede sig tillige ved at have større forsyningssikkerhed, dvs. flere gennemførte ture og få arbejdsnedlæggelser.

Det kan anbefales at læse sagsresuméet fra Odense Kommunes hjemmeside.

Kilder: Odense Kommunes hjemmeside [http://www.odense.dk/default.asp?infoId=1069322], set 26.04.00