Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Metrocityringen vedtaget i Folketinget

Af Thomas de Laine

Et bredt flertal i Folketinget vedtog 1. juni loven om metrocityringen. Flertallet bestod af regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF, mens Enhedslisten ikke stemte for. Dermed er det formelle grundlag for at gå igang med metrocityringen på plads.

Metrocityringen ventes at koste ca. 15 mia. kr. i 2005-priser og tage ca. 11 år at bygge. Cityringens forventede passagertal er knap 240.000 daglige passagerer, mens hele metroen dagligt vil få lidt mindre end 460.000 passagerer. 85 pct. af alle indbyggere, arbejds- og studiepladser i tætbyen vil have under 600 m til nærmeste jernbanestation, når metrocityringen står færdig. Ringen bliver 15 km lang og får 17 stationer.

Det bliver det nye Metroselskabet I/S, der kommer til at stå for projektering, anlæg og drift af metrocityringen, ligesom den eksisterende metro lægges ind under Metroselskabet. Selve anlægget og driften mv. sendes i udbud af Metroselskabet.

Metroselskabet I/S ejes 50 pct. af Københavns Kommune, 41,7 pct. af Transport- og Energiministeriet og 8,3 pct. af Frederiksberg Kommune og overtager med den gamle metro rettighederne og forpligtelserne fra Ørestadsselskabets metroaktiviteter og Frederiksbergbaneselskabet.

Ørestadsselskabets øvrige del bliver til Arealudviklingsselskabet I/S, der ejes af Københavns Kommune og Transport- og Energiministeriet. Endelig opløses Ørestadsselskabet og Frederiksbergbaneselskabet.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transport- og Energiministeriet 01.06.07 mm.