Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Metrocityringen forberedes for Brønshøj-gren

Af Thomas de Laine

Metro-tog i København
Et metro-tog på vej op fra Islands Brygge station. Foto: Thomas de Laine.

Partierne i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at afsætte 210 mio. kr. i 2009 til at forberede metrocityringen for en gren til Brønshøj. Det er sket i forbindelse med aftalen om budget 2007 i september sidste år. Dette er en lidt overset, men samtidig vigtig nyhed.

Det har været nødvendigt at træffe beslutningen om, hvorvidt metrocityringen skulle have en gren til Brønshøj, inden ringens første etape, selve ringen, bygges. Årsagen er, at der i så fald skulle etableres et forgreningskammer ved Nørrebro station, hvorfra banen videre mod Brønshøj skal udgå. Bygges forgreningskammeret ikke sammen med selve ringen, vil det blive meget dyrt og besværligt og medføre et meget langvarigt driftsstop at bygge kammeret senere. Beslutningen om at bygge forgreningskammeret skal dog ikke forveksles med en beslutning om også rent faktisk at benytte sig af det. Det er altså ikke besluttet at etablere en metrogren til Brønshøj.

På en række linjekort over metrocityringen ses to linjer: én linje, der går hele vejen rundt, og én, der kun går Nørrebro-Østerport-Hovedbanegården med mulige forlængelser til Brønshøj og Sydhavnen. Hverken Brønshøj- eller Sydhavns-grenen etableres i første omgang, men det er planen, at der skal være to linjer under alle omstændigheder. Passagertallet på strækningen Nørrebro-Østerport-Hovedbanegården ventes nemlig at være større end fra Nørrebro over Frederiksberg til Hovedbanegården. Derfor etableres der vendespor syd for Nørrebro og vest for Hovedbanegården, så hvert andet tog kan vende her.

Forgreningskammeret, der skal benyttes af en eventuel gren til Sydhavnen, skal etableres under alle omstændigheder, fordi metrocityringens depot skal nås via dette.

Der er tidligere indgået en politisk aftale om at etablere metrocityringen, der som sådan må anses for vedtaget. Folketinget har dog endnu ikke vedtaget metrocityringen, men Finansudvalget har sidste år bevilget 17 mio. kr. til at foretage udbud og arkæologiske undersøgelser. Ørestadsselskabet har siden igangsat prækvalifikation til udbuddet af rådgivningsopgaven vedrørende bygning af metrocityringen. I sommeren 2007 håber man at kunne indgå kontrakt om anlæg og drift, men forinden skal anlægsloven selvfølgelig være vedtaget.

Metrocityringen udformes i øvrigt efter princippet 'mere af det samme', dvs. nogenlunde som den eksisterende metro. De to systemer kommer dog til at fungere helt isoleret fra hinanden.