Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Nye metroprognoser med færre passagerer

Af Thomas de Laine

Metrotog i Vanløse
Metrotog mellem Flintholm og Vanløse. Foto: Thomas de Laine.

Den eksisterende metro vil have 14,6 pct. færre påstigere end forventet i 2015, og på cityringen vil der være 3,7 pct. færre passagerer end forudsat i finansieringsaftalen. Det viser de foreløbige resultater af den opdaterede trafikmodel, som metroprognoserne er baseret på.

Modellen kaldes OTM for Ørestadens Trafik Model og er udviklet i forbindelse med det første metroprojekt. Den bruges til at forudsige trafikmønstre i fremtiden. Det vil selvfølgelig altid til en vis grad være gætværk, men det kan ske på et mere eller mindre godt grundlag. Og modellen har været kritiseret for ikke længere at svare til virkeligheden og trænge til opdatering.

Nu er version 5.0 klar, og passagerprognoserne for den nuværende metro og for den kommende metrocityring er blevet genberegnet. Resultaterne er dog kun foreløbige.

Mindre driftsoverskud i metrocityringen
Metrocityringen vil ifølge den opdaterede model som nævnt have 3,7 pct. færre passagerer, end det, der lå til grund for finaniseringsaftalen. Det betyder, at driften af metrocityringen vil bidrage med ca. 250 mio. kr. mindre end hidtil forudsat. De forventede anlægsomkostninger, der altså ikke alle skal dækkes af driftsoverskuddet, er 15 mia. kr.

Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) udtaler i forbindelse med den opdaterede prognose, at det naturligvis er beklageligt, at der kommer til at mangle ca. 5 pct. af driftens bidrag til finansieringen. Han mener dog ikke, at det er et større beløb, end at parterne kan håndtere det inden for den aftale om metrocityringen, der er indgået.

Mangler 74 mio. kr. i 2017
For den eksisterende metro er afvigelsen noget større, så der altså ifølge prognosen vil være 14,6 pct. færre passagerer i 2015 end forudsat i Ørestadsselskabets budget for samme år. Det vil betyde et indtægtstab på 74 mio. kr. i 2017.

Ministeren peger på, at det nye samlede metroselskab, der dannes, må sikre en retvisende budgettering og tage initiativer for at bedre økonomien - f.eks. i form af kapagner, der kan tiltrække flere passagerer. Men det er vist lettere sagt end gjort.

Kilde: Pressemeddelelse fra Transport- og Energiministeret 19.04.07