Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Carlsberg får ingen metrostation

Af Thomas de Laine

Ideen om en metrostation i den nye bydel, der skal bygges på Carlsbergs område i Valby, er nu opgivet. En undersøgelse har vist, at stationen vil bidrage negativt til cityringprojektet.

Stationen på Carlsberg ville koste ca. 900 mio. kr. i form af ekstra anlægsomkostninger og anskaffelse af en ekstra boremaskine, så ændringen ikke påvirkede tidsplanen. Med hensyn til driftsudgifterne ville disse overstige de ekstra indtægter, som stationen kunne forventes at give, med 14 mio kr. årligt. Dette skyldes den længere linjeføring, som et sving via Carlsberg vil betyde, og at stationen kun vil give få nye passagerer. Nutidsværden af formindskelsen af driftsoverskuddet er 165 mio. kr., og nutidsværdien af forøgelsen i reinvesteringer er 50 mio. kr. "Nutidsværdien" er værdien af en række indtægter og udgifter i fremtiden, når disse tilbagediskonteres til i dag.

Undersøgelsen blev i februar aftalt mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Transport- og Energiministeriet og Carlsberg Ejendomme med sidstnævnte som betaler. Det var en forudsætning, at cityringprojektet blev holdt økonomisk skadesløst.

Carlsberg Ejendomme, der har betalt et par millioner for undersøgelsen, har nu opgivet tanken om en metrostation. I stedet håber man, at Enghave station kan moderniseres.

Kilder: Ingeniøren [ing.dk] 20.03.07; pressemeddelelse fra Transport- og Energiministeriet 20.03.07