Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

DSB afskaffer de fleste publikumskøreplaner

Af Thomas de Laine

I disse dage forsvinder de trykte buskøreplaner i Movias område med henvisning til de digitale medier. Og hos DSB forsvinder de trykte strækningskøreplaner i forbindelse med december-køreplansskiftet. Den samlede "Tog i Danmark"-køreplan, som er en lille bog på godt 350 sider, vil dog fortsat kunne købes for 25 kr. i de få tilbageværende billetsalg.

DSB er imidlertid gået skridtet videre end Movia, for muligheden for at hente en digital køreplan (i PDF) på DSBs hjemmeside er for nylig forsvundet. I stedet er det nu kun muligt at få lavet en skræddersyet køreplan med alle ture mellem to valgfrie stationer i et givent tidsrum inden for de kommende to måneder. "Min køreplan" hedder funktionen, der trækker på Rejseplanens data, og den er i sig selv en udmærket service, der bl.a. tager højde for eventuelle særkøreplaner og indsættelse af togbusser.

Ønsker man det samlede overblik over tog på en strækning, må man dog fremover betale for den trykte "Tog i Danmark", indtil den tænkeligt også opgives om nogle år. Alternativt kan man prøve at udlede, hvad man nu kan, via opslag i Rejseplanen, mens entusiaster og fagfolk kan gøre brug af tjenestekøreplanerne på Banedanmarks hjemmeside. Reelt er skæbnen for den traditionelle køreplan - på papir eller digital og uanset transportform - måske om få år at være reduceret til et internt arbejdsredskab for den kollektive trafiks aktører.

Enkelte DSB-køreplaner forbliver indtil videre tilgængelige både på tryk og i PDF. Det gælder f.eks. Øresundstogenes og Kystbanens køreplan, hvilket vist har kontraktmæssige årsager. S-togskøreplanen lader derimod f.eks. ikke længere ud til at kunne ses på nettet. Arriva, lokalbanerne og samtlige landets bustrafikselskaber har fortsat deres køreplaner tilgængelige på deres respektive hjemmesider.

Kilder: Sn.dk/Ringsted 09.09.14 og oplysninger på Jernbanen.dk's forum