Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Nye ellokomotiver til dobbeltdækkerne

Af Thomas de Laine

For et par uger siden fortalte en udbudsbekendtgørelse, at DSB ville købe de 67 ældste lejede dobbeltdækkervogne. Det samlede beløb, der i aftalen om "Bedre og billigere kollektiv trafik" fra juni 2012 var afsat til køb af eltog, og som altså ikke kom til at blive brugt på flere Øresundstog, er 1,2 mia. kr. Heraf bliver de 780 mio. kr. brugt på at købe dobbeltdækkervognene (samt en forlængelse af lejeperioden indtil købet), mens de sidste ca. 420 mio. kr. reserveres til køb af elektriske lokomotiver. Det er forligskredsen bag "Bedre og billigere kollektiv trafik" (dvs. Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti) nu blevet enige om.

De 67 vogne vil på overtagelsestidspunktet være knap 15 år gamle og dermed omtrent halvvejs gennem deres kommercielle levetid. At sådanne vogne skulle koste næsten 18 mio. kr. stykket (såfremt den samlede pris skulle nå op på 1,2 mia. kr.), tilmed når det i udbudsbekendtgørelsen hedder, at DSB har mulighed for at købe dem til under markedsprisen, kunne ikke passe, og gav da også anledning til spekulationer om, hvad "resten af pengene" mon skulle bruges til.

Der er ca. 7.200 pladser i dobbeltdækkervognene, eller hvad der svarer til cirka 35 IC4-togsæt. Anvendes dobbeltdækkervognene i stammer à cirka 5 vogne, som i dag, skal der bruges 10-15 lokomotiver til at trække dem. Det efterlader i størrelsesordenen 30-35 mio. kr. pr. lokomotiv. Bombardiers Traxx-lokomotiv, der i Danmark anvendes til godstog af DB Schenker, koster ifølge rygtebørsen ca. 25 mio. kr.

Det fremgår af den nye aftale, at dobbeltdækkervognene fortsat skal bruges primært i den sjællandske regionaltrafik. Inden nogen indvender, at 10-15 dobbeltdækkerstammer er langt mindre end 35 IC4-stammer, skal det bemærkes, at 5 dobbeltdækkervogne har en kapacitet svarende til omkring 2½ IC4-togsæt. Såfremt man forestillede sig, at IC4 skulle indsættes i regionaltrafikken, ville det også være nødvendigt at køre med sammenkoblede tog af kapacitetsmæssige grunde. Der er med andre ord ikke tale om, at der "mangler" 20 tog i regnestykket.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeriet (klogeligt) udsendt 02.04.14; "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Indkøb af dobbeltdækkere. 1. april 2014."