Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Ny transportminister vil udbyde jernbanedrift

Af Thomas de Laine

Det er næppe gået nogens næse forbi, at SF er udtrådt af regeringen, og at Pia Olsen Dyhr, der i august blev transportminister efter Henrik Dam Kristensen, fra 3. februar blev afløst af Magnus Heunicke. Det er herefter igen en socialdemokrat, der beklæder posten.

Magnus Johannes Heunicke er født i 1975 og uddannet journalist. Han har siddet i Folketinget siden 2005 og er valgt i Næstvedkredsen. Fra 2007 til 2011 var han socialdemokraternes trafikordfører, så transportområdet er ikke nyt for ham.

Allerede få dage efter sin tiltræden udtalte Heunicke til pressen, at flere togstrækninger bør sendes i udbud, men at DSB fortsat skal være rygraden i den kollektive trafik. Kystbanen skal dog foreløbigt blive hos DSB, og det samme gælder de strækninger, der står over for større ombygninger. Udbuddene skal ifølge Heunicke ske som nettokontrakter, altså hvor billetindtægterne tilfalder operatøren.

Ingen konkrete strækninger er udpeget, og de nævnte begrænsninger lader heller ikke meget tilbage, men fra oppositionens side er S-banen blev foreslået udbudt. Det skulle indgå i et fælles udspil fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative, hvor man i flere omgange over 10 år vil sende en stor del af jernbanetrafikken i udbud.

Statens eksisterende kontrakt med DSB udløber med udgangen af 2014, hvorfor en ny kontrakt skal være på plads inden da. Dette vil blive en kontrakt med DSB, eftersom det ikke er realistisk, at der både foreligger en politisk aftale om udbud og er gennemført udbudsforretning mv. om mindre end et år.

Magnus Heunicke har i øvrigt også udtalt, at han gerne vil have bygget flere motorveje.

Kilde: B.dk 06.02.14; JP.dk 08.02.14 m.fl.