Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

And the winner is... 2013-quizzen afgjort

Af Thomas de Laine

Lad os gå direkte til sagen. Vinderen er Sonnich Jensen, Estland, der som den eneste ramte hele 11 rigtige ud af 13. Tillykke med det!

I alt 91 læsere var med på spøgen:

Ingen havde 0, 1 eller 2 rigtige.
1 havde 3 rigtige.
1 havde 4 rigtige.
10 havde 5 rigtige.
11 havde 6 rigtige.
20 havde 7 rigtige.
29 havde 8 rigtige.
14 havde 9 rigtige.
4 havde 10 rigtige.
1 havde 11 rigtige.
Ingen havde 12 eller 13 rigtige.

Flest ramte rigtigt på spørgsmålet om IC4- og IC2-togene, hvor næsten 87 pct. ikke troede på, at de alle var leveret inden udgangen af oktober. Det spørgsmål, hvor flest omvendt gik galt i byen, drejede sig om udfasningen af klippekortet i Hovedstadsområdet. Her regnede hele 80 pct. med, at salget stoppede 1. juli 2013 som annonceret.

Der var - trods den historisk set hyppige udskiftning af transportministre her i landet - også ret stor optimisme på Henrik Dam Kristensens vegne. 69 pct. havde regnet med, han stadig var transportminister nu. De 75 pct., der forventede, at DSB-direktør Lok blev siddende, fik til gengæld ret.

Men lad os se på de enkelte spørgsmål:

1. Kører den nye fjernbusrute Rødbillet.dk stadig mellem Aarhus og København 1. januar 2014?

Ja. Det var der ellers kun 36 pct., der regnede med.

2. Ophører et eller flere busselskaber, der kører almindelig rutekørsel for trafikselskaberne med mindst 25 busser, med at køre som følge af konkurs, betalingsstandsning eller lignende i løbet af 2013?

Nej, og det fik 45 pct. ret i.

3. Kører de 11 små batteribusser leveret i 2009 stadig rutekørsel i København 1. januar 2014?

Ja, som 71 pct. også mente.

4. Er Jesper T. Lok stadig administrerende direktør for DSB 1. januar 2014?

Ja, og det var også 75 pct. af deltagernes forventning.

5. Er det inden udgangen af 2013 besluttet, at Midttrafik, FynBus eller begge trafikselskaber enten frivilligt eller ufrivilligt tilsluttes Rejsekortet? (Selve indførelsen af Rejsekortet i Midttrafik og/eller FynBus behøver ikke finde sted i 2013).

Ja. Midttrafik besluttede i foråret, at trafikselskabet tilslutter sig Rejsekortet. Det vil ske de første steder i løbet af 2014. 69 pct. svarede rigtigt her.

6. Leverer Volvo mindst 20 nye busser til Movia-entreprenører i 2013? (De 3 busser, der ved årsskiftet endnu ikke var leveret til Schmidts Turisttrafik, tæller ikke med).

Ja, det skete lige akkurat i overensstemmelse med 71 pct.s forventning. Den største køber var DitoBus, men også City-Trafik i Slagelse og Nobina har modtaget Volvo-busser. Til sammen blev det kun til lidt over 20 Volvo-busser med første indregistrering i 2013. Hertil kommer de tre til Schmidts, der jf. spørgsmålet var undtaget.

7. Begynder der at køre gasbusser på bybusserne i Fredericia i 2013?

Ja. Kun halvdelen (50,5 pct.) troede på det, selv om udbuddet var skruet sådan sammen, at tilbud med andre slags busser kun ville blive taget i betragtning, hvis der ikke kom nogen tilbud med gasbusser. Tide Bus vandt, og indsatte gasbusser i midten af året.

8. Har DSB inden udgangen af oktober 2013 modtaget alle 83 IC4-tog og alle 23 IC2-tog?

Nej, og det var der sandt for dyden heller ikke mange, der havde svaret. Kun 13 pct. troede på, at det ville lykkes. AnsaldoBreda formåede ellers at levere 82 af de 83 IC4-tog samt alle 23 IC2-tog inden udgangen af oktober. Det 83. og sidste IC4-tog er togsættet i Libyen (MG-sæt nr. 09), som ikke vil blive leveret til DSB, der i stedet har fået pengene tilbage for dette ene togsæt. Skæbnen for "ørkentoget" kendes endnu ikke.

På dette spørgsmål er det lidt interessant at skele til Ingeniørens tilsvarende quiz, som idéen til Myldretids nytårsquiz sådan set også er tyvstjålet fra. Ingeniøren havde nemlig også et IC4-spørgsmål i sin 2013-quiz. Det gik på, om DSB ville erklære, at man opgav IC4 som InterCity-tog og i stedet ville gå efter at indsætte togene i regionaltrafikken. Det troede ikke færre end 53 pct. af Ingeniørens quizdeltagere på, men de tog altså fejl. Hvordan DSB skulle finde løb til f.eks. 70 IC4-togsæt i regionaltrafikken, og hvorfor de skulle være mere driftssikre i dén anvendelse, kan man kun gisne om.

9. Genvinder De Hvide Busser "Strandvejsbussen", dvs. linje 388 Lyngby-Klampenborg-Rungsted-Helsingør?

Ja, "De Hvide" fortsætter på den historiske rute, som firmaet har kørt siden 1975, og som er den eneste linje i Hovedstadsområdet fra før HTs oprettelse, der ikke har skiftet entreprenør på noget tidspunkt i hele HT-, HUR- og Movia-tiden (linje 377 er oprettet under HT). Til gengæld blev 2013 også året, hvor De Hvide Busser blev overtaget af det nye busselskab uMove, der også ejer Fjord-bus/Holger Danske Bustrafik, og givetvis vil samle sine selskaber under ét navn på et tidspunkt. 61,5 pct. troede på, at Strandvejsbussen fortsat skulle køres af De Hvide Busser.

10. Indfører enten EU eller staten i løbet af 2013 krav om, at alle nye rutebusser skal være med lavt gulv? (Datoen for kravets ikrafttræden behøver ikke at være i 2013).

Nej, hvilket 72,5 pct. fik ret i.

11. Er Henrik Dam Kristensen stadig transportminister 1. januar 2014?

Nej. Han blev i august afløst af SF'eren Pia Olsen Dyhr. Trods de hyppige udskiftninger på netop denne post i historiens løb, var det kun 31 pct., der havde regnet med en ny minister.

12. Ophører salget af papirklippekort i Hovedstadsområdet som annonceret pr. 1. juli 2013?

Nej, hvilket kun 20 pct. var skeptiske nok til at få ret i. Ganske kort før dagen blev det udskudt i 11 måneder. Den nye dato er 1. juni 2014, og spørgsmålet er naturligvis gået videre til 2014-quizzen.

13. Bliver køreplanen for den sammenlagte Odder- og Grenaa-bane ændret inden udgangen af første kvartal 2013?

Nej, og dermed fik 48 pct. ret. Det var lidt spændende, om køretider og kapacitet mv. ville fungere efter sammenlægningen af banerne, og der er da også blevet berettet om nogle problemer. Mere generelt er der ofte noget at justere i køreplaner for helt "nye" linjer. Køreplanen blev dog ikke justeret før senere på året, idet en ekstratur flyttedes fra august, og det var altså netop kun en justering.

Tak for deltagelse! Quizzen om 2014 er også skudt i gang, og præmien er igen bøger for 500 kr. fra Sporvejshistorisk Selskab, Dansk Jernbane-Klub eller J-bog på Myldretids regning.

Kilder: Der blev henvist til afgørelsen på Ingeniørens quiz 24.12.13