Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Tip 13 om 2013

Af Thomas de Laine

Godt nytår!

Hvordan kommer 2013 til at gå? Vær med til at kigge lidt i spåkuglens blå Rejsekort-lys!

Her er 13 spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til. Dit svar skal sendes via denne side senest 10. januar 2013, og vinderen - der kåres om et år - kan frit vælge bøger for 500 kr. fra Sporvejshistorisk Selskab, Dansk Jernbane-Klub eller J-bog på Myldretids regning. Mere præcise regler findes nederst.

1. Kører den nye fjernbusrute Rødbillet.dk stadig mellem Aarhus og København 1. januar 2014?

Ja
Nej

2. Ophører et eller flere busselskaber, der kører almindelig rutekørsel for trafikselskaberne med mindst 25 busser, med at køre som følge af konkurs, betalingsstandsning eller lignende i løbet af 2013?

Ja
Nej

3. Kører de 11 små batteribusser leveret i 2009 stadig rutekørsel i København 1. januar 2014?

Ja
Nej

4. Er Jesper T. Lok stadig administrerende direktør for DSB 1. januar 2014?

Ja
Nej

5. Er det inden udgangen af 2013 besluttet, at Midttrafik, FynBus eller begge trafikselskaber enten frivilligt eller ufrivilligt tilsluttes Rejsekortet? (Selve indførelsen af Rejsekortet i Midttrafik og/eller FynBus behøver ikke finde sted i 2013).

Ja
Nej

6. Leverer Volvo mindst 20 nye busser til Movia-entreprenører i 2013? (De 3 busser, der ved årsskiftet endnu ikke var leveret til Schmidts Turisttrafik, tæller ikke med).

Ja
Nej

7. Begynder der at køre gasbusser på bybusserne i Fredericia i 2013?

Ja
Nej

8. Har DSB inden udgangen af oktober 2013 modtaget alle 83 IC4-tog og alle 23 IC2-tog?

Ja
Nej

9. Genvinder De Hvide Busser "Strandvejsbussen", dvs. linje 388 Lyngby-Klampenborg-Rungsted-Helsingør?

Ja
Nej

10. Indfører enten EU eller staten i løbet af 2013 krav om, at alle nye rutebusser skal være med lavt gulv? (Datoen for kravets ikrafttræden behøver ikke at være i 2013).

Ja
Nej

11. Er Henrik Dam Kristensen stadig transportminister 1. januar 2014?

Ja
Nej

12. Ophører salget af papirklippekort i Hovedstadsområdet som annonceret pr. 1. juli 2013?

Ja
Nej

13. Bliver køreplanen for den sammenlagte Odder- og Grenaa-bane ændret inden udgangen af første kvartal 2013?

Ja
Nej

For- og efternavn:
Postnummer:
Telefonnr.:
E-mail-adresse:

Sådan er reglerne
Dit svar skal sendes via denne side senest 10. januar 2013. Alle 13 spørgsmål skal være besvaret, og alle felter med navn mv. skal være korrekt udfyldt.

Hvis der indtræffer begivenheder inden svarfristen, der klart afgør et eller flere spørgsmål, udgår disse spørgsmål af konkurrencen, således at alle deltagere er stillet lige, uanset hvornår deres besvarelser er afsendt. En afgørelse på Sydtrafiks 7. udbud regnes ikke for at afgøre spørgsmål 7.

Umiddelbart efter nytår 2013/14 findes vinderen. Vinderen er den, der har flest rigtige. Har ingen 13 rigtige, er vinderen den med 12 rigtige osv. Hvis der er mere end én person, der har flest rigtige, trækkes der lod om præmien. Vinderen får direkte besked, og navn på vinderen og eventuelle andre deltagere med lige så mange rigtige offentliggøres på Myldretid. Herudover videregives ingen oplysninger om deltagernes identitet til tredjepart.

Det er kun tilladt at deltage i konkurrencen én gang pr. person. Ved flere besvarelser fra samme person udgår alle personens besvarelser af konkurrencen.

Præmien udgør 500 kr. (prisniveau januar 2014), der frit kan anvendes til køb af bøger fra Sporvejshistorisk Selskab, Dansk Jernbane-Klub eller J-bog.