Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2013

Minuttallene bevares delvist på nye stoppestedstavler

Af Thomas de Laine

Movia introducerede i 2012 en ny type stoppestedstavle, hvor afgangstiderne time for time var erstattet af intervaller og udbygget henvisning til information via mobiltelefonen. Hertil kom, at Movia annoncerede den endelige aflivning af papirkøreplanerne i 2013.

Tavlerne mødte en del kritik og blev særligt dårligt modtaget på linjer med lang tid mellem busserne. Der blev derfor igangsat et arbejde med at udvikle to forskellige slags nye stoppestedstavler: √Čn til linjer med forholdsvis mange afgange og én til linjer med relativt lav frekvens.

Man er nu klar med de nye tavler, og resultatet er blevet det for mange passagerer glædelige, at de konkrete minuttal for afgang alligevel ikke helt forsvinder fra stoppestedstavlerne. Tavlerne er dog stadig designet ud fra, at de skal hjælpe passagererne fra analog til digital information og har derfor bl.a. instruktion i at sende sms'er og en QR-stregkode, der kan scannes med mobilen.

Den ene grundtype af stoppestedstavle er til høj- og mellemfrekvente linjer, svarende til ca. 250 ud af de i alt omkring 450 linjer i Movias område. Tavlen viderefører opstillingen med en søjle for hver klokketime med den ændring, at der vises konkrete minuttal, når intervallet er lavere end 20 minutter, mens der ved 20-minuttersdrift eller hyppigere afgange kun vises intervaller. Herudover er visningen af rute, zoner og stoppesteder den velafprøvede "slikkepind", som blev indført i 1990'erne, dog suppleret med en søjle, der viser rejsetid. Alt i alt ligner tavlen faktisk meget de tavler, der har været anvendt af Movia i en årrække.

Den anden grundtype stoppestedstavle er til de lavfrekvente linjer i f.eks. landdistrikter. På denne tavle er det slet og ret køreplanen for hele linjen, der vises på tavlen, som således er ens for alle linjens stoppesteder, og hvor der ikke er angivet afgangstider for det enkelte stoppested. Dette svarer til, hvordan det i mange år blev gjort i de ikke-centrale dele af Hovedstadsområdet. Også denne tavle er dog forsynet med "slikkepinden".

De to typer dækker tilsammen behovet på alle stoppesteder i Movias område, og de forventes begge kun at skulle udskiftes cirka én gang årligt. Dog anslås cirka 10 procent af tavlerne for høj- og mellemfrekvente linjer at måtte udskiftes tidligere end efter et år. Forventningen må i øvrigt forstås således, at der almindeligvis kun forventes ét årligt køreplansskift på de lavfrekvente linjer, hvilket vel også svarer nogenlunde til eksisterende praksis, mens man generelt vil kunne undgå tavleskift for linjer, der f.eks. har indskrænket drift i sommermånederne.

Stoppestedstavlerne vil blive sat op på stoppestederne gennem andet halvår af 2013 i forbindelse med køreplansskift for linjerne. Nogenlunde sideløbende udgår de trykte køreplaner i øvrigt.

Kilde: Orientering om nye stoppestedstavler til Movias bestyrelsesmøde 20.06.13