Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Movia afskaffer de sidste trykte køreplaner

Af Thomas de Laine

Tiden er løbet fra den analoge information på stoppesteder og som trykte køreplaner. I hvert fald har Movias administration indstillet til bestyrelsen, at de sidste trykte køreplaner afskaffes, og at en forsøgsordning med stoppestedstavler uden afgangstider videreføres.

Det skal understreges, at bestyrelsesmødet først holdes torsdag 25. oktober, hvorfor der endnu ikke er tale om beslutninger.

Endeligt farvel til den trykte køreplan
Movia har tidligere afskaffet de trykte køreplaner for A-busserne i København og for alle S-buslinjerne. Her har man til dels kunnet retfærdiggøre beslutningen med, at busserne alligevel kører så ofte, selvom der er yderstrækninger og -tidspunkter på disse linjer med ret få afgange (f.eks. har linje 600S kun timedrift om søndagen).

På de øvrige linjer har man dog foreløbigt fastholdt de trykte køreplaner, og for nuværende får Movia trykt cirka 3,3 millioner papirkøreplaner hvert år.

I indstillingen til Movias bestyrelse om en revision af strategien for trafikinformation indgår det, at de resterende trykte køreplaner udfases inden udgangen af 2013. Ligesom det har været tilfældet med A- og S-buskøreplanerne, vil man selv kunne udskrive disse fra Movias hjemmeside eller bestille udskrifter via Movias kundecenter. Køreplanerne på Movias hjemmeside har i øvrigt tidligere manglet den såkaldte "slikkepind", altså oversigten over rute, zoner og stoppesteder, som man fandt i den trykte køreplan. "Slikkepinden" vil nu blive indført i de digitale køreplaner (dette er ikke ikke en del af indstillingen).

Udover de trykte køreplaner skal S-buskortene og linjekortene på stationerne også afskaffes - begge dele allerede fra begyndelsen af 2013.

De sparede ressourcer skal satses på mere digital information, nemlig bl.a. via mobiltelefoner, countdown på stoppestederne, infotainment i busserne og Movias hjemmeside. Fra 2014 skal countdown-systemet på stoppestederne f.eks. udvides med information om driftsforstyrrelser, og infotainment-skærmene i busserne skal videreudvikles til at give information om korrespondancer.

Nye stoppestedstavler er kommet for at blive
Movia har tidligere på året indledt et forsøg med en ny type stoppestedstavler. Tavlerne er helt renset for konkrete afgangstider, men viser en simpel oversigt over ruten, en meget bred beskrivelse af intervallet i bestemte tidsrum (eks. "hvert 10.-25. minut" eller "få afgange") og henvisning til at skaffe sig konkrete afgangstider via mobiltelefonen. En fordel ved denne type stoppestedstavle er bl.a., at den ikke skal udskiftes lige så hyppigt som den traditionelle tavle med konkrete minuttal time for time. Movia skønner, at der årligt bruges ca. 2.300 timer på at printe og opsætte stoppestedstavler. En anden fordel er, at Movias digitale tjenester bliver mere kendte blandt passagererne.

I forsøget er alle A- og S-busstoppestedernes tavler udskiftet til denne type. Det samme gælder på de to forholdsvis lavfrekvente linjer 301 og 324 i Nordsjælland.

Det er nu indstillet til Movias bestyrelse, at de hidtidige stoppestedstavler vender tilbage på linje 301 og 324, mens de nye tavler bibeholdes på A- og S-buslinjerne, og at der sker nogle mindre justeringer af disse tavler. Endelig skal der udvikles en ny type tavle efter samme princip for andre typer linjer end A- og S-busser - en tavle der også fungerer på lavfrekvente linjer. Et udkast til denne stoppestedstavle vil foreligge i første kvartal 2013, og ibrugtagning på stoppestederne vil kunne ske ved køreplansskiftet i december 2013.

Det fremgår af indstillingen, at "reaktionerne har været overvejende negative", og at der er modtaget cirka 850 kundehenvendelser om tavlerne. "Det er i sammenligning med øvrige klagefelter et meget højt tal," hedder det. Men utilfredsheden skal selvfølgelig ses i forhold til omkostningerne ved at opretholde et meget højt informationsniveau på hvert stoppested. Og som man også kan læse i indstillingen: "Ventetiden er lige lang uanset om man kender den planlagte tid eller ej"! En undersøgelse blandt 500 buspassagerer foretaget af Epinion har vist, at 72 pct. vurderer, at de nye tavler er dårligere eller meget dårligere end de gamle. Undersøgelsen viser dog også, at utilfredsheden er lavere, des højere frekvens linjen har, og des nyere en mobiltelefon passageren har.

Et lille hjertesuk om mobil trafikinformation
I skrivende stund (tirsdag eftermiddag) kan man på Movias mobilside (mobil.moviatrafik.dk) stadig finde linjerne 43, 65E og 69, der blev nedlagt i lørdags, og vælger man linje 6A, får man valget mellem at se køreretningerne "Rødovrehallen-Emdrup Torv" eller "Emdrup Torv-Rødovrehallen", selvom linjen nu kører helt til Buddinge st. Til sammenligning var en stor del af den analoge information ude på selve stoppestederne udskiftet allerede lørdag eftermiddag. Det må ellers formodes at være en væsentlig større opgave.

Mobilversionen rummer heller ikke de fulde køreplaner - man kan kun få oplyst de næste afgange fra et bestemt stoppested eller slå ture op i Rejseplanen. Vil man have køreplanen, er man henvist til at skifte til den fulde pc-version af Movias hjemmeside, der ikke gør sig godt på en mobiltelefons lille skærm.

Endelig er mobilversionen generelt præget af, at de forskellige links og knapper er så små og dårligt separerede, at man ikke behøver have store fingre for at ramme forkert. Det bliver endnu vanskeligere at ramme rigtigt, når man sidder en bus, der kører, og det derfor ryster lidt.

Forhåbentlig indebærer den øgede satsning på digital information, at der også arbejdes på at høste nogle af den slags lavthængende frugter.

Nedlagte linjer er stadig med Linjerne 43, 65E og 69 er tirsdag stadig på mobilsiden, selvom de blev nedlagt i lørdags.
Linje 6A's rute er ikke opdateret Linje 6A kører nu mellem Buddinge st. og Rødovrehallen. Emdrup Torv er kun et stoppested undervejs.
Svært at ramme links Inden for brugervenlighed taler man undertiden om Fitz' lov, der populært sagt udtrykker, at des større noget er, des lettere er det at ramme. Hvordan er det lige, at jeg skal ramme linket til side 3 uden at ramme side 2 eller 4 ved et uheld - mens vi kører? Og hvorfor hedder de links ikke "1A-93N", "94N-165", "166-255" osv. i stedet for "1", "2" og "3", så man ikke behøver at gætte på, om linje 250S mon gemmer sig på side 3?

Kilder: Dokumenterne "Forslag til strategi for trafikinformation" og "Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation" til Movias bestyrelsesmøde 25. oktober 2012