Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2013

Staten er med på Ring 3-letbanen

Af Thomas de Laine

Siemens-vogntog i Budapest
Et Siemens Combino Supra-vogntog fra 2006 på linje 4/6 i Budapest 9. maj 2013. Disse meget lange vogne er ca. 20 m længere, end hvad der forventes på Ring 3. De har til gengæld det til fælles, at der er tale om moderne, toretningsvogne med lavt gulv og døre i begge sider, som forudsat i udredningen om Ring 3-letbanen fra foråret. Foto: Thomas de Laine.

Ring 3-letbanen er nu rykket et væsentligt skridt nærmere virkeliggørelse. I går blev der indgået en aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om at afsætte yderligere 252 mio. kr. til letbanen på Ring 3, ligesom ministeren nu kan indgå en aftale med projektetets lokale parter, nemlig Region Hovedstaden og de 11 kommuner langs linjen.

Staten har allerede i kraft af tidligere aftaler afsat 1,5 mia. kr. til letbanen. For tre måneder siden forelå en udredning om letbanen, udarbejdet af Metroselskabet, som beslutningsgrundlag for parterne. Heraf fremgik det, at projektet krævede yderligere 252 mio. kr. fra statens side, og de manglende penge er altså fundet nu. Dermed har staten samlet afsat over 1,7 mia. kr. til projektet, hvis resterende 60 pct. finansieres af kommunerne (34 pct. efter indbyrdes fordelingsnøgle) og regionen (26 pct.).

Selve anlægget af letbanen vurderes at løbe op i ca. 3,8 mia. kr. og tage 7-8 år med færdiggørelse tidligst i 2020. Hertil kommer udgifter til bl.a. rullende materiel og faciliteter til vedligeholdelse heraf mv. på ca. 1,3 mia. kr. Først når der er foretaget udbud og dermed foreligger en pris, tager parterne dog endeligt stilling til, om projektet gennemføres. Det forventes at ske i 2015.

Organisatorisk etableres der et anlægsselskab ejet af parterne, hvori staten vil blive mindretalsejer. Når letbanen overgår til drift, udtræder staten af selskabet.

Letbanen vil gå fra Ishøj st. til Lundtofte i nord ad Ring 3 og vil passere Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby stationer samt endvidere betjene bl.a. Herlev Hospital, Gladsaxe Trafikplads og DTU. Hele strækningen er 27 km lang med 27 stoppesteder, og den gennemkøres med en gennemsnitshastighed på omkring 30 km/t med holdetider indregnet. Køretiden fra endestation til endestation bliver 55 minutter, og der påtænkes afgang hvert 5. minut i dagtimerne. På strækningen kører i dag buslinjerne 300S og 330E, der begge forventes nedlagt, når letbanen åbner.

Udredningen fra foråret kom frem til, at linjen vil få 43.000 daglige passagerer eller 13-14 mio. om året - mere end, hvad Kystbanen har i dag. 4.000 daglige personture vil blive flyttet fra biler til letbanen.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) kalder letbanen "et visionært projekt, som vil kunne bidrage kraftigt til at løfte den kollektive trafik rundt om København."

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeriet med faktaark om letbanen 19.06.13; "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser og cykler", 19.06.13; pressemeddelelse fra Ringby-letbanesamarbejdet 13.03.13