Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Sydtrafiks 7. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Naturgasbus i Malmö
Naturgasbusser er meget udbredte i Malmö. Her ses én af fabrikat MAN i juli 2007. Foto: Thomas de Laine.

Sydtrafik har iværksat et udbud af kørslen med i alt 30 busser. De fordeler sig på de 12 bybusser i Fredericia og 18 rutebiler. Mere præcist er der tale om følgende kørsel, der til sammen udgør 86.649 årlige køreplantimer:

For Fredericia bybusser kan der afgives alternative tilbud i forhold til brug af gasbusser, partikelemission og Euro-normer mv. og på de øvrige enheder i forhold til bl.a. antal busser, der efterlever Euro 5-normen, og den gennemsnitlige busalder.

Der er hverken busovertagelse ved kontraktbegyndelse eller ved kontraktudløb. Til gengæld skal entreprenøren på Fredericia bybusser leje City-Trafiks nuværende garageanlæg i byen, idet kommunen har en aftale med Falck.

I oktober er udbudsmaterialet udsendt, og der er tilbudsfrist 12. december. Cirka februar vil Sydtrafik vælge vinderne, der skal overtage kørslen ved køreplansskiftet 30. juni 2013 eller, på ruterne 447, 448 og 449 og visse lokalruter, ved skolestart 14. august 2013. Kontrakterne vil være 8-årige, og Sydtrafik har option på forlængelse i 2 gange 1 år på uændrede vilkår.

Tildelingskriteriet er for hele udbuddet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. For de 18 busser uden for Frederica vejer prisen 75 pct. og kvaliteten 25 pct. På Fredericia bybusser er sagen en ganske anden.

Gasbusser i Fredericia
Fredericia Kommune ønsker gasbusser, og tilbud med andre bustyper bliver derfor kun taget i betragtning, hvis der ikke er tilbud med gasbusser. Kommunen yder et investeringstilskud på mellem 1 og 2 millioner kr. til mellem 6 og 12 gasbusser. Der skal bydes med mindst 6 gasbusser, såfremt der bydes med gasbusser. Fredericia Kommune leverer naturgas eller biogas uden omkostninger for entreprenøren, som altså ikke har brændstofudgifter til gasbusserne.

For Fredericia bybusser er udbuddet derfor konstrueret som en "omvendt licitation", hvor prisen er givet på forhånd, nemlig 26.979.484 kr. pr. år, men reduceret med ca. 1,6 pct. pr. gasbus, da der jo ikke er omkostninger til brændstof til gasbusserne. Tildelingskriteriet er derfor kvalitet med vægten 100 pct. Det må være første gang, noget sådant anvendes ved udbud af buskørsel i Danmark.

Vurderingen af tilbuddene vil fungere sådan, at det tilbud, der indeholder flest gasbusser, vinder. Er der flere tilbud med samme antal gasbusser, eller er der ingen tilbud med gasbusser, er det tilbuddet med den laveste samlede partikelemission, der vinder. Der er yderligere fire niveauer, der bliver relevante, hvis tilbuddene på de højere niveauer er ens.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Sydtrafiks 7. udbud, oktober 2012