Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Busordre til BAT i genudbud

Af Thomas de Laine

I begyndelsen af oktober kunne DR Bornholm fortælle, at BAT havde fundet leverandøren af nye busser til trafikselskabet - de busser, som skal erstatte de på øen ret udskældte brugte Århus-bybusser. De nye busser får i øvrigt samme gule farve, som anvendes på Movias busser.

Valget var, efter afholdt udbudsforretning, landet på Volvo, som skulle levere 12 busser allerede i februar 2012. Udover Volvo var EvoBus (dvs. Mercedes-Benz), VDL og Irisbus prækvalificeret til udbuddet, der foregik som udbud efter forhandling.

Inden for stand still-perioden, der er 10 dage efter tildelingen af ordren, blev der dog klaget over BATs håndtering af udbuddet, som trafikselskabet efterfølgende har annulleret. Begrundelsen er, at to tilbudsgivere, der egentlig var frasorteret efter første forhandlingsrunde, alligevel fik mulighed for at afgive justerede tilbud i den afsluttende runde.

Indkøbet af nye busser til BAT er derfor på ny sendt i udbud. Ordren omfatter laventrébusser med mindst 40 siddepladser til levering i årene 2012-15. Der skal bruges mindst 12 busser, men der kan blive tale om levering af op til yderligere 10 busser. I udbuddet indgår også en option for BAT på at udvide ordren med ekstra mellem 13 og 23 busser. I lighed med første forsøg er der tale om udbud efter forhandling, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges ud fra kriterierne pris med vægten 34 pct., drif/service med vægten 33 pct. og kvalitet med vægten 33 pct. Fristen for at ansøge om prækvalifikation er 18. november.

Hvad skal BAT med 45 busser?
En detalje, der nok er værd at bemærke, er den mulige samlede størrelse på leverancen inklusive optionen: Køber BAT hele 45 busser inden 2015 er det næppe alene for at anvende dem på de ruter, man for nuværende selv udfører kørslen på. Derimod kan antallet være passende, hvis man påtænker at overtage driften på BAT-entreprenørernes ruter, når kontrakten fra 2006 udløber.

Kilder: DR.dk 03.10.11; TV2Bornholm.dk 12.07.11; udbudsbekendtgørelser fra BAT 21.10.11 og 28.10.11