Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

BAT køber nye busser

Af Thomas de Laine

Tidligere Århus-bus i Gudhjem
En af de tidligere Århus Sporveje-busser som rute 7B på Gudhjem Havn i oktober 2009. Foto: Peter Bo Nielsen.

BAT, altså trafikselskabet i Bornholms Regionskommune, har sendt leveringen af mellem 12 og 22 laventrébusser i EU-udbud. I lighed med Århus Sporvejes igangværende udbudsforretning er det en rammeaftale, der i udbud. Det vil sige, at der i løbet af perioden kan blive købt busser over flere omgange, men altså mindst 12 og højst 22.

Udbuddet gennemføres efter forsyningsvirksomhedsdirektivets procedureregler for begrænset udbud, hvilket vil sige, at tilbudsgiverne skal prækvalificeres for at få adgang til at afgive tilbud, men der er ikke efterfølgende forhandling om tilbuddene, som det kendes fra f.eks. Movias udbud efter forhandling, hvor der også er prækvalifikation. Fristen for at søge om prækvalifikation er 8. juli. Når de prækvaliferede har afleveret tilbud, vælges leverandøren efter kriterierne pris med vægten 34 pct., drift og service med vægten 33 pct. og kvalitet med vægten 33 pct.

BAT overtog som bekendt driften på bl.a. Bornholms regionalruter, da Iversen Busser gik konkurs i sommeren 2009. Herefter bliver driften altså varetaget et offentligt driftsselskab med regionskommunen som ejer, og busselskabets indkøb er derfor underlagt EUs udbudsregler.

Ved den kommunale overtagelse af driften i 2009 indsatte BAT godt 20 brugte bybusser fra Århus Sporveje. Der var tale om cirka 10 år gamle Volvo B10M-højgulvsbusser. Bornholmerne og den lokale presse har givet udtryk for en del utilfredshed med disse vogne, og nu er det altså hensigten at igangsætte en udskiftning til nyt materiel.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse 26.05.11