Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

DSBs nye direktør går af

Af Thomas de Laine

Christian Roslev, der så sent som 1. august tiltrådte som administrerende direktør i DSB, forlader nu jobbet igen. Det blev annonceret i går, og det er - i hvert fald officielt - af personlige og helbredsmæssige årsager, direktøren har bedt om at blive fritaget.

Roslev overtog et DSB med en række aktuelle problemer, og sagerne om DSBFirst, den dårlige økonomi og IC4-projektet er kendt fra dagspressen. Undervejs tikkede også en rapport ind, ifølge hvilken lokomotivførerne kun bruger en mindre del af deres arbejdsdag på at fremføre tog, og at deres løn lå forholdsvis højt, ligesom der kunne spares på administrationen (ca. 480 årsværk eller knap 30 pct. på langt sigt). I den korte tid, Roslev nåede at sidde, har DSB blandt andet besluttet at stoppe med at byde på togtrafik i udlandet og at sælge DSBs nuværende hovedsæde i den tidligere kaserne i Sølvgade midt i København - det sidste var én af den nævnte rapports anbefalinger.

Den fratrådte direktør har ikke mange kommentarer til sin afgang. Ifølge dagens udgave af medarbejderbladet DSB i dag udtaler han, at "Det har ikke været en nem beslutning for mig, da jeg har sat pris på samarbejdet med DSBs bestyrelse, ledelse og øvrige medarbejdere. Jeg har ikke yderligere kommentarer, hvilket jeg håber, at alle har forståelse for." DSBs bestyrelse beklager Roslevs afgang og roser ham samtidig for bl.a. at have givet virksomheden ny energi.

DSB har således for anden gang i år måttet udpege en konstitueret administrerende direktør. Bestyrelsen har valgt økonomidirektør Jakob Kjær, der samtidig forbliver økonomidirektør. Dén øvelse er også en gentagelse: I marts blev Søren Eriksen fyret som administrerende direktør i forbindelse med DSBFirst-sagen, og DSBs daværende økonomidirektør Klaus Pedersen blev konstitueret som administrerende direktør. Mindre end en måned senere opsagde Pedersen imidlertid sin stilling til fordel for et job uden for DSB. Det skete med virkning fra efteråret, hvor den nye administrerende direktør, som der dengang endnu ikke var sat navn på, skulle tiltræde. Det er tydeligvis ikke specielt attraktivt at stå i spidsen for DSB i øjeblikket...

Kilder: DSB i dag 25.10.11; Effektivisering af DSB, Quartz+co for Finansministeriet og Transportministeriet, udkast august 2011