Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Sydtrafiks 6. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Scania OmniLink-ledbus i Kolding
Den ene af landets to eneste Scania OmniLink-ledbusser på linje 4 i Kolding. Foto: Jef F.P. Pallavicini, marts 2006.

Det 6. udbud fra Sydtrafik omfatter dels Arrivas kontrakt på Kolding bybusser med 22 busser, dels Thykjærs kørsel på en række ruter, der ved genudbuddet udgør i alt 24 busser. Kolding bybusser var sidst i udbud med virkning fra 2004, hvor Connex vandt kørslen. Med Connex kom kontrakten senere til Arriva. Kontrakten var uden ophørstidspunkt, men blev fra Sydtrafiks side opsagt til udløb i sommeren 2012 - bl.a. fordi Kolding Kommune fandt busparken lovlig gammel.

De nye kontrakter vil træde i kraft 1. juli 2012. Visse ruter skal dog først køres fra efter skolesommerferien, hvilket foreløbigt vil sige fra 13. august 2012, men dette kan ændres alt efter de endelige ferieplaner.

En række andre kontrakter er til gengæld forlænget, så de alligevel ikke udløber i 2012 og derved heller ikke kommer med i 6. udbud. Det gælder kontrakterne med Blåvandshuk Turisttrafik, W.M. Buslinier og Tide Bus om ruter Varde-området og med City-Trafik om Fredericia bybusser, der alle er forlænget til sommeren 2013. Tide Bus' kontrakt i Kolding-området er forlænget med 2 år til sommeren 2014.

Det er i alt 46 busser og 100.685 årlige køreplantimer, som således indgår i 6. udbud:

Rutebilerne i enhed 612, 613 og 684 må være maksimalt 16 år gamle, mens de må være højst 12 år gamle i enhed 685. Rutebilerne må gerne være højgulvsbusser og skal have dørarrangement 1-1-0 samt bagagerum. Bybusserne i Kolding må hver især være højst 12 år, mens bybusparkens gennemsnitsalder højst må være 8 år - ved kontraktforlængelse dog plus længden af forlængelsen. Der vil i alle fem enheder ikke være busovertagelse ved kontraktophør.

På Kolding bybusser skal de fleste busser være almindelige 12 m-bybusser (dvs. lavgulvs-/laventrébusser med dørarrangement 2-2-1), men der skal også køres med 3 små bybusser på maksimalt 10 m og mindst 40 pladser i alt, hvoraf som minimum 20 skal være siddepladser. De små bybusser skal have dørarrangement 1-2-0 eller 2-2-0. Herudover kræves også 2 ledbusser på 18 m med et samlet pladsantal på mindst 100. Arriva kører i dag også med 2 Scania OmniLink-ledbusser på bybusserne - de eneste af slagsen i Danmark. En håndfuld busser i den nye kontrakt skal desuden være tællebusser, der automatisk tæller passagererne. I løbet af kontraktperioden vil Kolding Kommune måske ønske op til 4 busser udskiftet med hybridbusser, hvilket i så fald vil medføre forhandling af kontraktbetalingen. De 4 hybridbusser indgår ikke i vurderingen af tilbuddene ved 6. udbud.

Kontraktlængderne er noget forskellige for de fem udbudsenheder. Dette skyldes, at Sydtrafik søger at "time" næste kontraktudløb på kørslen, så det er sammenfaldende med kontraktudløb på anden kørsel i samme område, hvilket muliggør ét samlet udbud til den tid.

Udbudsmaterialet er udsendt medio oktober, og tilbudsfristen er fastsat til 15. december 2011. Trafikselskabet forventes at vælge vinderne af udbuddet 24. februar 2012, og kørslen efter de nye kontrakter vil som nævnt skulle begynde i juli og august 2012. Udbuddet er et offentligt udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 75 pct. og kvalitet 25 pct.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. Sydtrafiks 6. udbud, oktober 2011; referater fra bestyrelsesmøder i Sydtrafik 29.06.11 og 30.09.11