Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Aarhus Sporveje vinder endnu engang

Af Thomas de Laine

Det kommunale Busselskabet Aarhus Sporveje fortsætter på de bybuslinjer, der var sendt i licitation som Midttrafiks 25. udbud. Kørslen udgør lidt mere end en fjerdedel af den samlede bybustrafik i Aarhus, og 5 busselskaber havde udover sporvejene lagt billet ind på opgaven. Resultatet medfører en årlig besparelse på 12 pct. svarende til cirka 13 mio. kr.

Det er anden gang, man forsøger sig med udbud af bybuskørsel i Aarhus, der udføres som offentlig egenproduktion af Busselskabet Aarhus Sporveje. Både denne og forrige gang var der tale om en andel af bybusdriften i byen, og begge gange fandt man Busselskabet Aarhus Sporvejes "tilbud" (dvs. et såkaldt kontrolbud) mere attraktivt end de indkomne egentlige tilbud. Formelt er Midttrafiks 25. udbud altså annulleret, og egenproduktionen fortsætter.

De busselskaber, der havde budt i konkurrence med sporvejene, var denne gang City-Trafik, Arriva, Lokalbus, Nettbuss og Tide Bus.

Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard sagde efter afgørelsen, at "Selv om der var tale om et tæt opløb, er der dog ingen tvivl om, at kontrolbuddet fra Midttrafiks eget busselskab er det bedste". Sporvejene lå ikke lavest på pris, men vandt samlet set på grund af kvaliteten. Ved udbud, hvor private aktører skal give tilbud i konkurrence med kontrolbud, er det en tilbagevendende diskussion, om kontrolbuddet er sammenligneligt med og behandles på lige fod med de almindelige tilbud, og om vilkårene undervejs i kontraktperioden vil være de samme. I den forbindelse skriver Midttrafik i pressemeddelelsen om udbudsresultatet, at sporvejene løbende skal dokumentere, at de kan efterleve kontrakten, og at økonomien i denne del af kørslen hænger sammen. I modsat fald kan kørslen igen sendes i udbud.

Kørslen efter den nye "kontrakt" med Busselskabet Aarhus Sporveje begynder 12. februar 2012, og kontrakten gælder i 8 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere fire år. Linjerne 3A, 4A, 15 og 19 samt kørsel på natbuslinjerne 40, 43 og 44 er omfattet af kontrakten.

Tre leverandører af nye bybusser
Allerede tidligt på året iværksatte Busselskabet Aarhus Sporveje det obligatoriske EU-udbud af det busindkøb, der skulle til, såfremt man havde held til at beholde den udbudte kørsel. Der var på dette tidspunkt et forventet behov for anskaffelse af mellem 8 og 40-50 busser, der skulle være en blanding af busser på ca. 12, 13,7, 15 og 18 meter, og som kunne være både lavgulvs- og laventrébusser - det sidste som noget nyt i Aarhus.

I det oprindelige udbud var der tale om en samlet rammeaftale om leveringen af 8-50 busser fra samme leverandør, men i maj måned blev dette udbud annulleret til fordel for et ændret udbud, hvor der kunne blive tale om aftaler med flere forskellige leverandører. Samtidig blev busantal mv. justeret; formentlig for bedre at matche de endelige krav i Midttrafiks 25. udbud. I 2011 skal der således uanset hvad leveres 11 busser, mens 34 busser skal leveres i 2012-13, og kun ville skulle anskaffes såfremt sporvejene beholdt den udbudte kørsel.

Det blev Solaris, MAN og VDL, der løb med aftalerne om at levere de nye busser. Heraf er især Solaris i forvejen kendt i Aarhus, men Busselskabet Aarhus Sporveje har også i forvejen et mindre antal MAN-busser. Derimod er VDL nye i byen, og der vil formentlig være tale om VDLs Citea-model, der endnu ikke er så udbredt i landet.

Blandt tilbuddene valgte man ud fra kriterierne pris med vægten 35 pct., kvalitet med vægten 33 pct. og drift med vægten 32 pct. Den samlede endelige værdi af aftalerne blev 76 mio. kr. (ekskl. moms). I alt havde 6 forskellige leverandører givet tilbud.

Kilder: Pressemeddelelse fra Midttrafik 07.10.11; Busselskabet.dk 07.10.11; udbudsbekendtgørelser afsendt fra Busselskabet Aarhus Sporveje 11.02., 19.05. og 30.09.11