Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Midttrafiks 25. udbud: Seks busselskaber vil køre Århus-bybusser

Af Thomas de Laine

Seks forskellige busselskaber har valgt at lægge billet ind ved Midttrafiks 25. udbud. Udbuddet omfatter cirka en femtedel af bybuskørslen i Århus med 39 kontraktbusser og 10 ikke-kontraktbusser. City-Trafik, Arriva, Lokalbus, Nettbuss og Tide Bus har hver afgivet de tre forskellige tilbud, man som byder havde mulighed for.

Lokalbus er navnet på Handicap Befordrings rutekørselsselskab. Handicap Befordring vandt kørsel med knap 40 busser i Køge Bugt-området i Movias udbud A8, og denne kørsel vil ske under navnet Lokalbus, som er et selvstændigt aktieselskab. Handicap Befordring fortsætter med dette navn og i et separat selskab. Buddet i Århus viser, at Lokalbus måske ikke planlægger at være så "lokale", at det gør noget.

Prismæssigt ligger de fire af selskabernes tilbud i området 99-103 mio. kr. årligt (med en enkelt afstikker på 106 mio.). Heraf står City-Trafik bag det absolut billigste tilbud, men afstanden til Lokalbus og to af kontrolbuddene fra Busselskabet Aarhus Sporveje er ikke stor. Disse tilbud ligger 10-15 pct. under det nuværende prisniveau for kørslen, oplyser Midttrafik. Arriva adskiller sig klart prismæssigt med tre tilbud på lige omkring 117 mio. kr. årligt.

Som antydet er den sjette "byder" Busselskabet Aarhus Sporveje, der også har beregnet tre "tilbud". Her er der formelt tale om kontrolbud, dvs. en beregning af den situation, hvor kørslen ikke udliciteres. Bliver "vinderen" af udbuddet Busselskabet Aarhus Sporveje, sker der formelt det, at udbuddet annulleres. Dette blev udfaldet, da der første (og hidtil eneste) gang var udbudt bybuskørsel i Aarhus for få år siden.

Ved afgørelsen vejer prisen 60 pct., mens driftskvalitet, buskvalitet, fysisk miljø og arbejdsmiljø til sammen vejer 40 pct. Det er derfor for tidligt at erklære City-Trafik for vinderen, mens det ligger klart, at Arriva ikke kommer til at gå af med sejren i denne omgang. Midttrafik forventer at afgøre udbuddet 7. oktober.

Det vindende busselskab overtager kørslen - og busanlægget i Tilst - 12. februar 2012, og kontrakten løber i 8 år med mulighed for forlængelse i 4 år.

Kilde: Pressemeddelelse og liste over indkomne tilbud ved Midttrafiks 25. udbud, 11.08.11