Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Århus Sporveje køber busser til næste udbud

Af Thomas de Laine

Solaris-bus ved Klostertorvet i Århus
Én af Århus Sporvejes Solaris-ledbusser ved Klostertorvet i Århus. Foto: Thomas de Laine, 30. november 2007.

Busselskabet Århus Sporveje er ved at gøre sig klar til at indkøbe busser til det kommende udbud af yderligere en femtedel af Århus' bybusser. Snart igangsættes nemlig Midttrafiks 25. udbud, hvor der for anden gang udliciteres en bid af det århusianske bybusnet. Århus Sporveje vil også denne gang udforme kontrolbud på kørslen, og går det ligesom sidst, kan det blive sporvejene selv, der "vinder" kørslen. I så fald får man brug for nye busser.

Som offentligt busselskab sender man selvfølgelig busindkøbet i EU-udbud. Den udbudte kontrakt er en rammeaftale om levering af op mod et halvt hundrede busser. Mere præcist påregner sporvejene at skulle købe fra 8 og op til 40-50 busser. De 8 busser skal være ca. 13,7 m lange, mens de øvrige ca. 30-40 busser skal være en blanding af 12 m-, 13,7 m- og 15 m-busser samt 18 m-ledbusser.

Som noget nyt for Århus kan der ikke kun være tale om "rigtige" lavgulvsbusser, men også om laventrébusser. Dermed åbnes Århus for en del flere bustyper, end der hidtil har kunnet kommet på tale. Når sporvejene er parate til at købe laventrébusser, må det hænge sammen med, at Midttrafik også justerer kravene til busserne i udbudsmaterialet i forhold til det første udbud af bybusdrift i Århus. Ændringerne er formentlig bl.a. en følge af mange passagerers utrilfredshed med indretningen i de Solaris-busser, sporvejene har indsat siden 2006.

Udbuddet sker som udbud efter forhandling, og Århus Sporveje vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterierne pris med vægten 35 pct., kvalitet med vægten 33 pct. og drift med vægten 32 pct. Tilbudsfristen er 31. marts. Udnyttelsen af rammeaftalen afhænger selvfølgelig af, om Århus Sporveje får lov at beholde kørslen i Midttrafiks 25. udbud. Får man held med det, vil der blive brug for busserne fra midten af februar 2012.

Århus Sporvejes busindkøb har været gennemført via udbud i en længere årrække efterhånden. Da man indledte dette i midten af 1990'erne, førte det umiddelbart til et brud med traditionen for at købe DAB-busser i Århus, idet man i 1994 valgte at bestille 13 ledbusser fra Volvo i stedet. Det blev senere til store leverancer af også almindelige busser fra Volvo. I de senere år er det dog især Solaris, der har været leverandør til den jyske hovedstad. Den polske busproducent vandt således i 2008 sporvejenes udbud af 25 almindelige busser og 11 ledbusser til en samlet pris af 61 mio. kr. Ved den lejlighed vejede prisen dog tungere end ved det nu igangsatte udbud.

Kilder: Udbudsbekendtgørelser fra Busselskabet Århus Sporveje 11.02.11 og 21.01.08